På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSB Göteborg i samarbete för socialt företagande

17 augusti 2015 Den 31 augusti står HSB Göteborg värd för "Nyttigaste affären" på Stora sociala företagsdagen. Syftet är att främja synlighet för socialt företagande, just affärer som kombinerar affärsnytta med samhällsnytta något som idag sker i allt högre utsträckning. Samtidigt ser man till att inga resurser går förlorade och att allt håller sig inom ramen för den ordinarie verksamheten.
"Nyttigaste affären"

– Tillsammans med Coompanion tar vi på HSB Göteborg ytterligare ett steg för att skapa ett ännu mer kraftfullt hållbarhetsarbete och introducerar "Nyttigaste affären". Det är en utmärkelse för inspiratörer och ledstjärnor som visat hur samhällsnytta och affärsnytta går att kombinera – helt enkelt affärer som bidrar till ett bättre samhälle, säger Cecilia Lööf, Presschef och kommunikationsansvarig för hållbarhetsfrågor på HSB Göteborg.

Tjänster från kooperativa företag

– Istället för att enbart skänka pengar till företag som arbetar med människor som står långt utanför arbetsmarknaden, startar HSB Göteborg också ett samarbete i sann kooperativ anda för att köpa in tjänster av andra kooperativa företag med en social inriktning, säger Cecilia Lööf.

Det kan handla om att köpa in konferenstjänster, budtjänster eller andra typer av tjänster.

HSB Göteborg delar ut pris

Nyttigaste affären handlar det om att premiera företag som kan visa att affärsnytta och samhällsnytta går att kombinera inom ramen för verksamhet. Varje år kommer priset att delas ut till två aktörer som jobbar förtjänstfullt med detta. Vem som helst kan nominera och förutom äran, får vinnarna 20 000 kronor som de ska använda till att främja synligheten av socialt företagande.

Det allra första priset presenteras på Coompanions årligen återkommande Stora sociala företagsdag den 31 augusti på Svenska Mässan. Här ställer HSB Göteborg ut med budskap om arbetet för en hållbar samhälls- och företagsutveckling. Den 16 november är det dags för prisutdelning på CSR forum.

För mer information, kontakta:
Cecilia Lööf, Presschef och kommunikationsansvarig för hållbarhetsfrågor på HSB Göteborg.
Tel: 010-442 21 31 SMS: 0707 21 51 77
E-post: cecilia.loof@hsb.se

Detta är Nyttigaste Affären
Nyttigaste affären är en utmärkelse för inspiratörer och ledstjärnor som visat hur samhällsnytta och affärsnytta går att kombinera. Affärer som bidrar till ett bättre samhälle. Kriterier för att nominera är att minst en av aktörerna som vinner, drivs demokratiskt och har samhällsnytta som drivkraft.

Priset presenteras av Lars Göran Andersson, vd på HSB Göteborg, under eventet Sociala företagsdagen. Här kan man även nominera till priset. Den 16 november kommer sedan priset delas ut i samband med CSR Forums tillställning.

Har du förslag på pristagare? Nominera senast tisdagen den 27 oktober genom att gå in på Nyttigaste affärens webbplats, nyttigasteaffaren.se, och fyll i formuläret.