På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Hem ljuva hem

11 juni 2019 Hemma borde vi få känna oss som tryggast. Ändå upplever många obehag – i tvättstugan, i garaget eller om portlåset kärvar sent på kvällen. HSB Göteborg sätter trygghetsfrågan i fokus och vill hitta nya sätt att stötta föreningarna.

För stora buskar intill gångstigen, trasig belysning, gäng som hänger på innergården eller klotter på dörren till soprummet. Det är mycket som kan få oss att känna oss otrygga. Som gör att vi kanske undviker vissa platser på vissa tider. Stannar inomhus fast vi vill gå ut. Endast förvarar prylar av ringa värde i förrådet eller går omvägar för att slippa stöta ihop med en specifik granne i trappuppgången.

Exemplen är många. Trygghetsfrågan påverkar trivsel och välmående. När HSB Göteborg kartlägger vilka boendefrågor medlemmarna tycker är viktigast hamnar trygghet alltid högt upp på listan.

- Vi vet att trygghet är en av de saker som betyder mest när människor väljer bostad. Dessutom har vi nyss lämnat ett valår bakom oss där trygghetsfrågan också tog stor plats, säger Freja Bramsen, hållbarhets- och utvecklingschef på HSB Göteborg.

HSB Göteborg har redan en del trygghetstjänster att erbjuda. Freja Bramsen säger att kompetensen finns i organisationen, men är utspridd på allt från fastighetsförvaltare och fastighetsskötare till trädgårdsanläggare. Det som saknas är ett samlat grepp.

- Åtgärder som bidrar till trygghet görs ofta i farten och först efter att något redan har hänt. Vi vill ge bostadsrättsföreningarna möjlighet att arbeta mer förebyggande och är därför i färd med att utveckla en ny tjänst, säger hon.

Tjänsten går ut på att man gör en analys av bostadsrättsföreningen som resulterar i en åtgärdslista. Idén är testad på ett antal förtroendevalda som var positiva och en första version av tjänsten testas i september.

- Den tjänst som är under utveckling nu är mer tänkt som en engångsinsats, för att först få en bild av nuläget och sedan förslag på åtgärder framöver, säger Freja Bramsen.

David Albinsson är förvaltare på HSB Göteborg med ansvar för områden på Hisingen och i Kungälv. Han bekräftar Freja Bramsens uppfattning att de åtgärder som görs i dag främst är punktinsatser och ser behovet av ett helhetsgrepp.

- Vi behöver bli bättre på att fråga de boende vad de tycker. De grupper som upplever sig mest utsatta är inte alltid de som gör sina röster hörda. Många känner sig ensamma med sina rädslor, säger David Albinsson.

Han påpekar att det handlar om grupper som ofta påverkas mer av trygghetsfrågor än andra. Äldre, kvinnor och barnfamiljer. Men också människor med erfarenhet av krig eller andra trauman har en större tendens att känna sig otrygga i hem- och närmiljö.

- Dessutom tar de här grupperna sällan plats i bostadsrättsföreningens styrelse och då är risken stor att man missar deras åsikter, säger han.

Vad är det då som får oss att känna oss trygga? Vad behöver inventeras och vilka åtgärder kan det leda till? Mycket handlar förstås om den fysiska miljön, där helt och rent inte ska underskattas. Skadegörelse, klotter, nedskräpning och trasiga grejer bidrar till en känsla av otrygghet. Belysning och växtlighet är annat som påverkar. Samtidigt påpekar David Albinsson att vår upplevelse av trygghet inte kan betraktas som ett mått på den faktiska risken att råka ut för något.

- Nej det är inte alls säkert att det hänger ihop. I vissa områden känner folk sig otrygga fast det är låg kriminalitet. I andra områden är det tvärtom, säger han.

Vill du veta mer om våra trygghetstjänster?

Vill du ha råd om hur HSB Göteborg kan stötta er i trygghetsarbetet? Kontakta oss så återkommer vi till dig eller läs mer om våra tjänster inom fastighetsförvaltning.