På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Sol i sopnedkastet

17 maj 2019 Solceller hör till framtidens viktiga energilösningar. För att spara pengar när man installerar dem på hustaken kan man återanvända det som var modernt för nästan hundra år sedan: sopnedkasten.
Solceller på fastighet

HSB var först på banan med sopnedkast, eller sopstörtning som systemet kallades 1923. Med ökande miljömedvetenhet har de flesta sopnedkast nu bommats igen och blivit en onyttjad relik från en svunnen tid. Fram tills nu. Under våren kommer Göteborg och brf Krönet i Kortedala att använda husens sopnedkast för att dra kablar till de solceller som ska installeras på taken.

– Det förenklar bygget eftersom man inte behöver borra i trapphus för att dra kablar och få ner dem till elcentralen, säger David Skarin som är projektledare och energirådgivare vid HSB Göteborg.

Då blir det även billigare att installera solceller?

– Ja, men det är svårt att säga generellt hur mycket det sänker kostnaderna. Det kan bero på om huset är Q-märkt och kablar inte kan dras på utsidan, eller på hur högt det är. Ju fler våningar desto lönsammare blir det att använda sopnedkasten.

Går det att helt slippa borrandet?

 – Man kan behöva borra i källaren – det beror på var elcentralen ligger – men det är mycket mindre än om man ska borra i alla trapphus. Det finns olika lösningar. Vi gör förstudier, tar fram underlag och kalkyler som kan presenteras för föreningens styrelse.

Går det att skicka ner fiber tillsammans med solcellernas kablar i sopnedkasten?

– Ja, de får plats. Men operatörer jag talat med vill att fibern då ska separeras från solcellskablarna och det finns gott om utrymme att göra det.

David Skarin beskriver behovet av att effektivisera installationer av solceller genom att bland annat skapa system som samarbetar och det är något som blir allt vanligare. Den likström som solcellerna genererar – och som måste passera en växelriktare för att kunna användas i fastigheten – kan även förse laddstolpar med el.

– När det finns ett överskott kan man använda det i elbilar eftersom bilarna snabbladdas med likström. Brf Krönet har ett föredömligt energitänk och installerar även 50 laddstolpar.

Det innebär att den egna solenergin kan användas både av hushållen och som fastighetsel, istället för att överskott matas ut på det allmänna elnätet och säljs.

Kan det finnas andra utrymmen att använda för att effektivisera installationer av solceller?

– Det finns äldre hus som har självdragskanaler som inte längre används. Där kan man också dra kablaget.

Men inte om de fortfarande används för ventilation?

– Nej, det är likströmskablar man drar, med hög spänning och det blir en viss värme så det kan bli problem med termiken i ett självdragssystem. Gamla skorstenar som inte längre är i bruk kan däremot användas. David Skarin jobbar med ett sådant projekt nu.

– Det är alltid bra att göra en energikartläggning, och se vilka förutsättningar som finns för att effektivisera installationer, säger han.

Vill du veta mer om solceller?

Läs mer om hur vi kan stötta er från utredningar till implementering och uppföljning av solceller.