På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Byta stammar – nödvändigt och lärorikt

12 november 2020 Att byta stammar är ibland nödvändigt – och en av de största påfrestningar en bostadsrättsförening kan vara med om. En pandemi gör inte arbetet lättare.
– Renoveringen har varit extremt jobbig, jätterolig och krävande, alla färger på paletten, säger Camilla Hesselbom, ordförande i HSB brf Uppegård i Stenungsund.
HSB brf Uppegård genomför stambyte under Corona.

Fem mil norr om Göteborg, centralt i Stenungsund, ligger HSB brf Uppegård. En av ortens äldsta föreningar som rymmer 192 lägenheter. Med närhet till ”hav och bad, natur, skolor, idrottsanläggning samt Stenungstorg” som det  står på föreningens hemsida. 

– Vi har också brf-lokal, gym, pingisrum och en fin skogsdunge med grillplatser. Och det är väldigt välbyggda hus, säger Camilla Hesselbom.

Men även välbyggda hus behöver underhållas. Fastigheterna på Uppegårdsvägen byggdes 1965 och att se över husets stammar hade länge stått högt upp på underhållsplanen. Nu föll det sig inte bättre än att precis när det var dags att ta tag i den omfattande renovering som stambyte innebär – så flyttade föreningens ordförande, vice ordförande respektive sekreterare…

– Vi blev ett helt nytt gäng som fick kavla upp ärmarna.

Kommunikationen är viktig

Det var strax efter trettonhelgen för ett och ett halvt år sedan som Camilla kastades in i ordföranderollen och tillsammans med de andra i styrelsen tog tag i förfrågningsunderlag och offerter som tidigare styrelse arbetat fram. 

Nu i sommar, strax efter midsommar, var det slutbesiktning av arbetet. Brf Uppegård är ute på andra sidan, mängder av erfarenheter rikare men framförallt med snygga badrum, trygg el, fräscha stammar och bra ventilation.

– Ja, vi har verkligen lärt oss enormt mycket och svetsats samman som styrelse, säger Camilla Hesselbom. 

En central lärdom handlar om kommunikation. Hur viktigt det är att vara tydlig och berätta, inte en gång utan löpande; vad är det som sker, varför sker det, vad innebär det? Det har varit en utmaning för styrelsen att se till att alla är med på tåget. Vad har varit svårast?

– Ibland har det varit svårt att få medlemmar att förstå att renoveringen är nödvändig för att vi ska kunna bo i de här husen. Att vi har en projektplan och en budget som ska hållas.

Vid några tillfällen har styrelsen fått frågan från medlemmar om de kan få reducerad månadsavgift på grund av besväret med renoveringen.

– Då har vi fått ta ett mer grundläggande samtal om vad det innebär att bo i en bostadsrätt. Det kommer ingen utifrån och tar dina kostnader under en jobbig period, det funkar inte så, säger Camilla.

Få hjälp med boendesociala beskymmer

Att byta stammar är ett omfattande ingrepp i en människas hem. Under åtta veckor har du främmande hantverkare som kommer och går i lägenheten, under lika lång tid är du hänvisad till en barack för att gå på toaletten eller att duscha. Det dammar och det låter. 

– I vår förening bor många äldre och att säga till någon som är 83 att hon eller han ska gå ut till en barack mitt i natten funkar inte riktigt. Även den som väntar barn mitt i byggkaoset kan såklart bli orolig och ha många frågor. 

Styrelsen i brf Uppegård bestämde redan från start att ta hjälp med de bekymmer som kan sammanfattas som boendesociala. Visserligen vill de vara nära sina medlemmar men för kontakter med myndigheter och kommunen för att exempelvis lösa tillfälliga toaletter eller hantera stark oro hos medlemmar var de glada att de tog hjälp av socionomen Sandra Mellgård Davis, HSB NABO

– Vi kommer in och är opartiska, säger Sandra. Vi jobbar för medlemmarna, att de ska ha en så bra boendemiljö som möjligt, samtidigt som vi ska förhindra att det uppstår kostsamma hinder längs vägen. 

Som om inte den omfattande renoveringen vore nog, mitt i det pågående arbetet utbröt pandemin. Camilla Hesselbom: 

– Det väckte förstås en massa frågor. Både hos de boende och entreprenören. Vad händer nu? Hur smittsamt är det? Vi försökte lyssna in medlemmarnas oro, vi hade direktkontakt med smittskyddsenheten på Folkhälsomyndigheten och var tydliga med information till alla. Samtidigt ville vi ju hålla uppe farten och komma vidare i arbetet.

Pandemins påverkan på renoveringen

Efter inledande oro om hur renoveringen skulle kunna fortgå föll bitarna på plats. Alkogel till de som kunde ha ett behov av detta, engångshandskar, boende behövde aldrig vistas i samma rum som hantverkarna, den som jobbade hemma och var störd av antingen buller eller rädsla för smitta kunde söka sig till  föreningslokalen som var öppen under hela perioden. 

– I slutändan handlade det om ett par tre dagar som tidplanen försköts, berättar Camilla.

Sandra Mellgård Davis har varit inblandad i ett par olika större renoveringar. Hon är imponerad av hur väl arbetet fungerade i brf Uppegård. 

– Det var en fantastisk samverkan mellan projektledning, entreprenör och styrelse, säger hon.

HSB Göteborgs roll

Projektledare från HSB Göteborg var Per Lundqvist. Han beskriver sin roll som länken mellan entreprenör och styrelse. Han instämmer i att arbetet,  trots besvär längs vägen, fungerat mycket väl. 

– Mycket tack vare en engagerad styrelse. De fördelade tidigt ansvaret emellan sig så att det aldrig behövde ta särskilt lång tid att få beslut i en fråga. De var snabba och tydliga i sin kommunikation till de boende, även när de inte hade alla svar. Och de arrangerade informationsträffar för mindre grupper så att de boende vågade ställa frågor, det var smart.

För att samlas kring också mer trevliga saker har styrelsen löpande under arbetets gång bjudit in till korv med bröd, alla boende fick inbjudan till julbord och till en sommarbuffé som på grund av coronaviruset får vänta på lämplig tid. 

– Nu har vi alla fina badrum och säker och trygg el i våra hem. Nu ser vi fram emot att göra något som syns lite mer – och att verkligen få fira att vi är klara, säger Camilla Hesselbom.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur HSB Göteborg arbetar med stambyten eller andra förvaltningstjänster. Hör av dig till oss via vårt formulär, så berättar vi mer.