På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Fastighetsförvaltare - experten som avlastar styrelsen

19 maj 2020 Takrenovering, OVK, besiktningar av balkonger, energieffektivisering, i en bostadsrättsförening kan det bli för mycket för styrelsen att sköta allt. Fastighetsförvaltare gör styrelsearbetet lite lättare med sin kunskap.
Ledamöter och fastighetsförvaltare i HSB brf Delsjövägen

HSB brf Delsjövägen grundades i och med att husen byggdes 1948-1950. De 13 huskropparna i tegel rymmer 196 lägenheter. Ordförande är Martin Sveningsson:
– Vi är en lite för stor förening för att en ideell styrelse ska mäkta med att sköta allt på ett bra och effektivt sätt, samtidigts som vi är för små för att det ska löna sig att heltidsanställa till exempel en fastighetsskötare, säger han.
– Det är en sak om husen i ens förening är nybyggda och allting fungerar men med äldre hus som våra dyker det upp ganska många projekt och småproblem som behöver lösas.

Den visserligen hela tio personer starka styrelsen (elva inklusive HSB-ledamoten) är engagerad i föreningen, men några av ledamötena har familj och barn och vid sidan av uppdraget heltidsjobb att sköta.
– Vi hinner inte vara de som springer till grannen och kollar en potentiell vattenskada och initierar en utredning, säger Martin.

Fastighetsförvaltare avlastar styrelsen

När Martin tillträdde som brf Delsjövägens ordförande för fem år sedan hade föreningen sedan fem år tillbaks valt att köpa fastighetsförvaltartjänsten från HSB Göteborg. En anledning var att styrelsen inte hann med att hantera viktiga frågor.
– För att föreningen inte ska bli skadeståndsskyldig vid olika händelser, till exempel en vattenskada, är det viktigt att agera skyndsamt och då gäller det att man har möjlighet att göra det, säger han.

En fastighetsförvaltare kan se till att det snabbt finns en hantverkare på plats och samtidigt föra dialogen med den skadedrabbade eller styrelsen om skadan omfattar de gemensamma utrymmena. När skadan är avhjälpt regleras kostnaderna via föreningens försäkringsbolag.

Utöver den sortens mer akuta utryckningar innebär en köpt fastighetsförvaltartjänst att styrelsen kan inrikta sitt arbete på att fatta beslut i ärenden som fastighetsförvaltaren förberett underlag för.

Behöver föreningen likt brf Delsjövägen vidta större åtgärder som att besiktiga balkonger, renovera tak eller relina avloppsrör i bottenplattor kan en förvaltare hjälpa styrelsen med att ta in en projektledare som är specialiserad på exempelvis VVS.
– Då kan Rickard ta reda på vad det finns för alternativ, ställa oss inför ett underlag och utifrån det kan vi fatta beslut, säger Martin Sveningsson.

Ser till att föreningen uppfyller fastighetsägarens ansvar

Och den Rickard som Martin Sveningsson pratar om är alltså Rickard Segerfelt på HSB Göteborg som är fastighetsförvaltare hos brf Delsjövägen. Det som enligt honom är tidskrävande när man vill renovera något är att:

  1. bestämma sig för vilken åtgärd man vill utföra och i vilken
    omfattning
  2. få in jämförbara priser
  3. följa upp.

Just det kan en fastighetsförvaltare hjälpa till med.

– Jag är med på brf Delsjövägens styrelsemöten en gång i månaden och inför det har jag uppdaterat en rapport där jag sammanfattar de ärenden som pågår. Jag uppdaterar styrelsen i frågor jag haft på mitt bord och försöker få beslut i de fall där styrelsen är redo att fatta beslut, säger han. En återkommande uppgift för honom är att bevaka så att bostadsrättsföreningen uppfyller ”fastighetsägarens ansvar”.
– Hos brf Delsjövägen har det till exempel handlat om den obligatoriska ventilationskontroll som måste göras vart sjätte år och är ett myndighetskrav. Då är det mitt jobb som fastighetsförvaltare att handla upp en sådan kontroll. Styrelsen fattar beslut utifrån mina underlag.

När besiktningen väl är gjord och ett 30-tal av de närmare 200 lägenheterna inte blir godkända är det fastighetsförvaltaren som ansvarar för att se till att de blir det. En fastighetsförvaltare kan också hjälpa föreningen med att se synergieffekter och komma med idéer på åtgärder.

Kunskap från ett helt team

Rickard Segerfelt tycker att det finns en styrka i att han på HSB Göteborg har 15 förvaltarkollegor:
– Var och en av oss är duktig på fastigheter men tillsammans har vi väldigt mycket kunskap, säger han.
– Att kunna korta ner mötena och frigöra tid för ledamöterna tror jag också betyder mycket. När valberedningen går runt och knackar dörr i de olika föreningarna tror jag de nämner att det finns en fastighetsförvaltare. Då behöver man inte känna att man måste kunna allt, även om det är styrelsen som är ansvarig.

Vill du veta mer om tjänsten?

Vill du veta mer om hur HSB Göteborgs fastighetsförvaltare kan hjälpa er i din förening? Kontakta oss så berättar vi mer.