På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Vårt kvalitetsarbete

HSB Göteborgs kvalitetsarbete

Kunden i fokus
HSB Göteborg arbetar oavbrutet med att överträffa våra medlemmars och kunders önskningar och krav. Vi arbetar alltid för att ge bästa möjliga kvalitet på våra tjänster och produkter. Genom att sätta upp tydliga mål och följa upp arbetet säkrar vi kvalitén.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy ska leda oss mot bästa möjliga kvalitet på tjänster och produkter som efterfrågas och svarar mot våra medlemmars och kunders behov och förväntningar.

Syfte
Vi ska tillhandahålla bästa möjliga kvalitet på tjänster och produkter som efterfrågas och svarar mot våra medlemmars/kunders behov och förväntningar.

Kundorientering
Kvalitet definieras av kunden. Kundtillfredsställelse är nyckeln till vår framgång. Därför arbetar vi med:
• Ständig förbättring av vår anpassningsförmåga att möta kund.
• Kontinuerlig kunddialog för att ta reda på och tillfredsställa kundens uttalade och outtalade behov. Varje medarbetare måste ständigt se som sin uppgift att tillgodose behoven hos såväl externa som interna kunder.

Engagerat ledarskap
Det är ledarens ansvar att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet och att medarbetarna förstår och är delaktiga i företagets mål. Detta görs genom att:
• Motivera och uppmuntra.
• Ge förutsättningar.
• I dialog med ledningen följa upp målen.
• Ta faktabaserade beslut.

Allas delaktighet
En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter.
För oss innebär det:
• Att alla ser sin roll i helheten.
• Tydliga mål.
• Kunskap om uppnådda resultat.
• Engagemang, eget ansvar och rätt befogenhet.

Ständiga förbättringar
Det krävs ständiga förbättringar i genomförandet av vår verksamhetsidé.
Vi strävar därför efter:
• Ett metodiskt förbättringsarbete.
• En kultur som stimulerar till kreativa förslag och nya idéer.
• Att ständigt lära, utveckla och förbättra för att tillfredsställa kunderna.
• Att vi mäter och följer upp.

För mer information, kontakta
Freja Bramsen 010-442 20 23
E-post: freja.bramsen@hsb.se