På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Visselblåsarsystem

HSBs gemensamma visselblåsarsystem är till för att anonymt rapportera misstänkta allvarliga oegentligheter inom hela HSB - alla bolag, regionala föreningar och bostadsrättsföreningar som verkar under HSBs varumärke. Vad och vem kan jag anmäla? Hur hanteras tipsen? Hur lämnar jag en anmälan? Här hittar du svar på dessa och andra frågor liksom en beskrivning av HSBs visselblåsarsystem och tillhörande process.

Visselblåsarsystemet är en ingång/kanal för att rapportera anonyma tips via en extern tredje part. PwC är denna tredje part. Visselblåsarsystemet är ett komplement till HSBs ordinarie rapporteringsvägar.

Med utgångspunkt i HSBs grundläggande värderingar ligger det i HSBs intresse att verksamhetsskadliga företeelser kommer fram i ljuset och kan hanteras. Sådana företeelser är inte förenliga med vad HSB står för då vår målsättning är att driva verksamheten på ett långsiktigt hållbart och ansvarfullt sätt.

Laurence Howard som är processansvarig för visselblåsarsystemet och till vardags HR-chef på HSB Riksförbund kommenterar:

- Vi inför nu ett gemensamt visselblåsarsystem och process för hela HSB för att förebygga och minimera risken för skada på enskild individ, HSBs varumärke och verksamhet. Det är viktigt att vi har ett tillförlitligt system och effektiv process för hur vi fångar upp och hanterar misstankar om allvarliga oegentligheter. Med detta visselblåsarsystem kan man som anställd, förtroendevald, medlem eller boende enkelt, säkert och anonymt rapportera sin misstanke om allvarliga oegentligheter och känna sig trygg med att HSB tar tipset på största allvar och hanterar det på ett konfidentiellt, effektivt och säkert sätt. 

Allvarliga oegentligheter eller missbrukande av ställning kan ske i olika grad och former varför exakt hantering inte går att beskriva för alla tänkbara fall. Däremot har HSB en grundprocess för hur anmälningar i visselblåsarsystemet hanteras samt en hållning till visselblåsartips.

Klicka här för HSBs grundprocess och hållning till visselblåsartips

Så här lämnar du ett tips om allvarliga oegentligheter genom visselblåsarsystemet:

Tips kan lämnas till PwC via e-post till hsb.claimdesk@se.pwc.com eller brev till postadress; Claimdesk PwC, 113 97 Stockholm. Märk innehållet i brevet med ”HSB”.

VIKTIGT att du lämnar uppgift om vem och vilken del av HSB som ditt tips avser så att tipset kan hanteras av rätt ansvarig person.

Frågor och svar om HSB visselblåsarsystem och process

Vilka situationer kan anmälas?

Anmälan som görs genom visselblåsarsystemet ska handla om misstanke om allvarliga oegentligheter som exempelvis förskingring, bokföringsbrott, mutor och korruption eller någon i ledande position som allvarligt missbrukar sin ställning.

Visselblåsarsystemet ska inte användas i situationer som gäller mindre allvarliga verksamhetsproblem eller arbetsmiljöproblem. Det ska inte heller användas som en reklamationskanal för medlems- eller kundärenden. I dessa fall ska HSBs ordinarie rapporteringskanaler och kontaktvägar användas.

Vem kan anmälas?

Endast personer i ledande ställning (kan vara både anställda och förtroendevalda) eller personer som innehar nyckelpositioner på HSB kan rapporteras.

Hur lämnar jag ett tips/gör en anmälan?

Tips kan tillhandahållas PwC genom e-post och brev.
E-post skickas till; hsb.claimdesk@se.pwc.com
Brev skickas till: Claimdesk PwC, 113 97 Stockholm. OBS märk innehållet med "HSB"!
Oavsett om du väljer e-post eller brev kan du som tipsare alltid vara anonym gentemot HSB.

Kontaktuppgift kan med fördel lämnas i tipset i syfte att underlätta kommunikation mellan tipsaren och PwC för exempelvis uppföljningsfrågor. Inlämnade kontaktuppgifter, avsändarinformation eller e-postadress kommer inte att förmedlas till HSB om så ej uttryckligen önskas av tipsaren.

Vad måste en anmälan innehålla?

För att HSB på bästa sätt ska kunna hantera anmälan är det av störst vikt att ange vem och vilken organisation (bostadsrättsförening, bolag eller regional förening) som tipset berör.

Hur hanteras tipsen? Vad händer efter anmälan?

Tips och information som rapporteras via HSBs visselblåsarsystem behandlas konfidentiellt och på ett sätt som verkar för en effektiv och säker hantering för både uppgiftslämnaren, indikerade personer och HSB.

En tredje part, PwC, ansvarar för att tillhandahålla visselblåsarsystemet och att anmälningarna som sker därigenom anonymiseras och sedan förmedlas säkert och konfidentiellt till den särskilda whistleblower-gruppen på HSB. Vad som händer sedan kan du läsa om i grundprocessen för hur tips/anmälningar hanteras inom HSB.

Vilka ingår i HSBs whistleblower-grupp?

Följande funktioner på HSB Riksförbund ingår i whistleblower-gruppen, inom parentes anges nuvarande person på respektive funktion:

  • Ordförande (Anders Lago)
  • Presschef (André Johansson), presschefen ingår även i HSB Riksförbunds krisgrupp
  • HR-chef (Laurence Howard)
  • Chefsjurist (Mattias Berlin)

HSB Riksförbunds HR-chef är processansvarig för visselblåsarfunktionen i HSB.

Vad har PwC för roll?

PwC ska som tredje part ta emot, granska och administrera samt anonymisera visselblåsar-tipset innan det skickas till HSB för vidare hantering och handläggning. PwC står för all kommunikation med tipsaren i de fall kommunikation möjliggörs. Önskar tipsaren direkt kommunikation med HSB bör så uttryckas i tipset. Beslut om utredning eller andra lämpliga åtgärder till följd av tipset tas inte av PwC utan av HSB.