Impact stories

Här skriver vi om genomslag och insikter från de projekt som bedrivits i HSB Living Lab.

Tvättstudion

Tvättstudion i HSB Living Lab är en ljus och öppen gemensam tvättstuga med flera delningsfunktioner. Ett koncept som är applicerbart i nyproduktion, men som också kan inspirera till hållbara föränd...