Impact stories

Här skriver vi om genomslag och insikter från de projekt som bedrivits i HSB Living Lab.

Graytec - lokal gråvattenåtervinning

Den lokala gråvattenreningen i HSB Living Lab har visat sig fungera väl i flerbostadshus och har en potential att spara 85% energi. Projektet har plockats upp av nyskapande byggkonceptet Yeah! och ...