Lärdomar och implementeringar

Graytec - lokal gråvattenåtervinning

Den lokala gråvattenreningen i HSB Living Lab har visat sig fungera väl i flerbostadshus och har en potential att spara 85% energi. Projektet har plockats upp av nyskapande byggkonceptet Yeah! och ...

Tvättstudion

Tvättstudion i HSB Living Labs är en ljus och öppen gemensam tvättstuga med flera delningsfunktioner. Ett koncept som är applicerbart i nyproduktion, men som också kan inspirera till hållbara förän...