På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

CHALMERS huvudsamarbetspartner HSB Living Lab

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Idén att bygga ett levande labb på Chalmersområdet uppstod 2011, ur projektet Homes for Tomorrow. Inom Chalmers hade det länge funnits planer på att bygga ett labb där hållbart boende kunde studeras. HSB Living Lab initierades i samverkan mellan Chalmers, HSB och Johanneberg Science Park, där HSBs inträde i Johanneberg Science Park möjliggjorde ett verkligt boendeprojekt. 

HSB Living Lab är unikt i att människor ska bo här på riktigt, istället för att bara flytta in under en kortare experimentperiod. Det är en viktig aspekt för forskarna som bland annat ska studera hur människor beter sig i sina bostäder, och om deras beteende går att styra i en hållbar riktning genom hur byggnaden är utformad. Bland de boende kommer många vara Chalmers studenter och gästforskare.

Chalmers ser forskning som en kontinuerlig process, ett växelspel mellan nyfikenhetsdriven grundforskning som ger nya insikter och forskning som ger kunskap och verktyg att utveckla metoder och produkter som kan tas i bruk. De egna insatserna förstärks av kreativa samarbeten med ledande forskningsaktörer, företag och organisationer runt om i världen. Så byggs generell kunskap som kan överföras mellan olika områden; vetenskapliga såväl som geografiska. Vi använder vårt campus som ett levande laboratorium och studerar lösningar i den miljö där de har implementerats för att på så sätt bidra till fortsatt utveckling.

Forskningen i HSB Living Lab
Forskningen kopplad till HSB Living Lab bedrivs inledningsvis i två olika projekt men kommer att utvidgas med tiden. Dels handlar det om att ta fram nya hållbara byggnadsmaterial, i projektet Next Generation Building Envelope, och dels om att finna nya vägar att mäta och påverka sin elförbrukning, i projektet Home Energy Management.

Hela huset utrustas till tänderna med sensorer som mäter till exempel temperatur, energi- och vattenförbrukning, rörelse och luftkvalitet. Genom dem genereras mängder av data som forskarna kan använda i olika studier.

I byggnadens ytterväggar finns tolv stycken utbytbara väggelement. Här kan forskarna testa hur olika fasadmaterial, och isolering står sig i svenskt klimat samt studera hur folk upplever dem. Byggnaden blir modulbaserad. Lägenheterna mäts i volym istället för i kvadratmeter. Många av lägenheterna kan göras om, till exempel för att experimentera med uppdelningen i privat och delat utrymme. Social hållbarhet är också en central fråga i HSB Living Lab.

För Chalmers är forskningen inom HSB Living Lab en del i EU:s klimatsamordningsinitiativ Climate-KIC och flaggskeppet Building Technology Accelerator, sin tur är en storsatsning från EIT, Europas största partnerskap mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv. 

Vill du veta mer om Chalmers engagemang i HSB Living Lab, kontakta:
Jenny Forshufvud, partnerskapsledare för HSB Living Lab vid Chalmers Styrkeområde Energi.
E-post: jenny.forshufvud@chalmers.se
Läs mer om Chalmers styrkeområde Energi här.

Wolfgang Kropp, professor och proprefekt Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers.
E-post: wolfgang.kropp@chalmers.se

Wolfgang är vetenskaplig ledare för HSB Living Lab.
Läs mer på: www.chalmers.se 

Jesper Knutsson, Forskningsprojektledare HSB Living Lab. Ansvarig för forskningsinfrastrukturen, läs mer om sensornätverket här.
E-post: jesper.knutsson@chalmers.se

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport. Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.