På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

CHALMERS huvudsamarbetspartner HSB Living Lab

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Idén att bygga ett levande labb på Chalmersområdet uppstod 2011, ur projektet Homes for Tomorrow. Inom Chalmers hade det länge funnits planer på att bygga ett labb där hållbart boende kunde studeras. HSB Living Lab initierades i samverkan mellan Chalmers, HSB och Johanneberg Science Park, där HSBs inträde i Johanneberg Science Park möjliggjorde ett verkligt boendeprojekt. 

HSB Living Lab är unikt i att människor ska bo här på riktigt, istället för att bara flytta in under en kortare experimentperiod. Det är en viktig aspekt för forskarna som bland annat ska studera hur människor beter sig i sina bostäder, och om deras beteende går att styra i en hållbar riktning genom hur byggnaden är utformad. Bland de boende kommer många vara Chalmers studenter och gästforskare.

Chalmers ser forskning som en kontinuerlig process, ett växelspel mellan nyfikenhetsdriven grundforskning som ger nya insikter och forskning som ger kunskap och verktyg att utveckla metoder och produkter som kan tas i bruk. De egna insatserna förstärks av kreativa samarbeten med ledande forskningsaktörer, företag och organisationer runt om i världen. Så byggs generell kunskap som kan överföras mellan olika områden; vetenskapliga såväl som geografiska. Vi använder vårt campus som ett levande laboratorium och studerar lösningar i den miljö där de har implementerats för att på så sätt bidra till fortsatt utveckling.

Forskningen i HSB Living Lab
Forskningen kopplad till HSB Living Lab bedrivs inledningsvis i två olika projekt men kommer att utvidgas med tiden. Dels handlar det om att ta fram nya hållbara byggnadsmaterial, i projektet Next Generation Building Envelope, och dels om att finna nya vägar att mäta och påverka sin elförbrukning, i projektet Home Energy Management.

Hela huset utrustas till tänderna med sensorer som mäter till exempel temperatur, energi- och vattenförbrukning, rörelse och luftkvalitet. Genom dem genereras mängder av data som forskarna kan använda i olika studier.

I byggnadens ytterväggar finns tolv stycken utbytbara väggelement. Här kan forskarna testa hur olika fasadmaterial, och isolering står sig i svenskt klimat samt studera hur folk upplever dem. Byggnaden blir modulbaserad. Lägenheterna mäts i volym istället för i kvadratmeter. Många av lägenheterna kan göras om, till exempel för att experimentera med uppdelningen i privat och delat utrymme. Social hållbarhet är också en central fråga i HSB Living Lab.

För Chalmers är forskningen inom HSB Living Lab en del i EU:s klimatsamordningsinitiativ Climate-KIC och flaggskeppet Building Technology Accelerator, sin tur är en storsatsning från EIT, Europas största partnerskap mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv. 

Vill du veta mer om Chalmers engagemang i HSB Living Lab, kontakta:
Jenny Forshufvud, partnerskapsledare för HSB Living Lab vid Chalmers Styrkeområde Energi.
E-post: jenny.forshufvud@chalmers.se
Läs mer om Chalmers styrkeområde Energi här.

Wolfgang Kropp, professor och proprefekt Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers.
E-post: wolfgang.kropp@chalmers.se

Wolfgang är vetenskaplig ledare för HSB Living Lab.
Läs mer på: www.chalmers.se 

Jesper Knutsson, Forskningsprojektledare HSB Living Lab. Ansvarig för forskningsinfrastrukturen, läs mer om sensornätverket här.
E-post: jesper.knutsson@chalmers.se

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport. Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.