Kone- produktsponsor

KONE är produktsponsor till HSB Living Lab.

KONE är en av världens ledande leverantör inom hiss- och rulltrappsbranschen. Företaget tillhandahåller innovativa och energieffektiva lösningar för hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar samt system för integration med dagens intelligenta byggnader. Målet är att erbjuda den bästa People Flow® upplevelsen genom att utveckla och leverera lösningar som gör det möjligt för människor att röra sig smidigt, säkert, bekvämt och utan väntetider inom och mellan byggnader i en alltmer urban omgivning

KONE ger stöd till sina kunder i alla steg på vägen – från design, tillverkning och installation till underhåll och modernisering och är en pålitlig partner genom hela byggnadens livscykel. KONE utmanar det konventionella kunnandet i branschen och blev nyligen utsedda till det femte mest innovativa företaget i Europa.

KONE AB
0771-50 00 00

www.kone.se