På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

TENGBOM samarbetspartner HSB Living Lab

Tengbom är ett av Nordens äldsta och ledande arkitektkontor. Vår vision är att skapa en innovativ och tidlös arkitektur som är levande med hus och miljöer som människor vill besöka, bo och arbeta i. Tengbom grundades 1906 av Ivar Tengbom, förgrundsgestalt inom svensk arkitektur. Vi är också en av projektets samarbetspartners och husets arkitekt, från programhandling fram till 2025.

Tengbom & HSB Living Lab
Vi lever i en värld där morgondagen blir mer och mer olik gårdagen. Förändringar går fort och de drivs på av faktorer som klimatförändringar, digitalisering, globalisering och urbanisering. I en sådan värld är det avgörande att aktivt söka och finna nya lösningar för vår byggda miljö och för hur vi bor i framtiden. Tengbom står för humanism, alla människors lika värde och att alla människor har rätt till ett bra boende. Det är både bra för dem själva, samhället och klimatet. Vi tror på att man finner nya innovativa lösningar genom samverkan mellan många olika kunskapsområden och aktörer. Vi tror också på kunskap. Kunskap och nyfikenhet är två av de viktigaste verktygen att rusta sig med för att möta framtiden. Genom att HSB Living Lab är en arena för att finna nya lösningar tillsammans så kändes det som en fantastisk möjlighet för oss att gå med och delta, först i utvecklingen av byggnaden, arenan för forskningen, och sedan i själva forskningen. Vi såg också den unika möjligheten att bygga nätverk såväl nationellt som internationellt. Syftet för Tengboms engagemang är att öka vår egen kunskap om framtidens hållbara boendemiljöer, tekniska lösningar och material. Vi vill utveckla och prova nya innovationer i hemmet, bostaden och byggnaden som ger en mer hållbar livsstil och utvärdera nuvarande bostäders utformning avseende funktioner, planlösningar och material.

Om huset och forskningen
Byggnaden är konstruerad med hänsyn till de behov forskningen ställer på anpassningsbarhet, utveckling samt utvärdering av framtidens bostäder och långsiktigt hållbara lösningar. Vi kommer att få möjlighet att studera beteenden och material, främst med koppling till energi och klimatpåverkan. Vi deltar också, tillsammans med Chalmers, i ett forskningsprojekt inom ramen för E2B2 som söker kopplingar mellan arkitektonisk utformning, funktioner och ombyggnadsbehov hos relativt nya bostäder. Syftet är att finna ett samband mellan materialflöden genom ombyggnad och dess orsaker för att i förlängningen få ny kunskap i hur framtidens bostäder bör utformas för långsiktig hållbarhet.

Genom deltagande i allt från rena forskningsprojekt, som E2B2, samt olika fokusgrupper och redovisningar av forskningsresultat inom HSB Living Lab kommer vi kunna öka vår kunskap inom bland annat bostadsarkitektur, material, flexibilitet, tillgänglighet, energi och resurshushållning. Eftersom nivån på vår kunskap är avgörande för värdet vi kan tillföra våra kunder ser vi det som en nödvändighet i vår utveckling som arkitektföretag i framtiden.

Genom att medverka i HSB Living Lab tillgodogör vi oss nya kunskaper löpande under många år framöver. Kunskap som spänner brett. Från energiförbrukning kopplat till både val av konstruktioner och material till vilka beteenden som vår gestaltade miljö genererar vidare. Vi kommer kunna se kopplingar mellan arkitektur, funktion och klimatpåverkan ur ett materialflödesperspektiv. I framtiden kommer vi kunna rita bättre och mer sociala, ekologiska och ekonomiskt hållbara bostäder och dra lärdom av forskningen som bedrivs tillsammans med den erfarenhet vi redan har inom bostäder.

Vill du veta mer om Tengboms engagemang i HSB Living Lab, kontakta: 
Peter Elfstrand, arkitekt Tengbom
E-post: peter.elfstrand@tengbom.se
Tele: 031-757 64 17
Läs mer på www.tengbom.se

Tengbom är ett av Nordens främsta arkitektkontor. Vår yttersta uppgift är att göra världen till en bättre plats att leva på. Det gör vi genom att rita hus och miljöer som är mänskliga, vackra, användbara och innovativa. Vi är omkring 550 personer som arbetar tillsammans, fördelade på tolv kontor. Tengbom grundades 1906 och har ritat många av Sveriges mest kända och omtyckta byggnader.