På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

TENGBOM samarbetspartner HSB Living Lab

Tengbom är ett av Nordens äldsta och ledande arkitektkontor. Vår vision är att skapa en innovativ och tidlös arkitektur som är levande med hus och miljöer som människor vill besöka, bo och arbeta i. Tengbom grundades 1906 av Ivar Tengbom, förgrundsgestalt inom svensk arkitektur. Vi är också en av projektets samarbetspartners och husets arkitekt, från programhandling fram till 2025.

Tengbom & HSB Living Lab
Vi lever i en värld där morgondagen blir mer och mer olik gårdagen. Förändringar går fort och de drivs på av faktorer som klimatförändringar, digitalisering, globalisering och urbanisering. I en sådan värld är det avgörande att aktivt söka och finna nya lösningar för vår byggda miljö och för hur vi bor i framtiden. Tengbom står för humanism, alla människors lika värde och att alla människor har rätt till ett bra boende. Det är både bra för dem själva, samhället och klimatet. Vi tror på att man finner nya innovativa lösningar genom samverkan mellan många olika kunskapsområden och aktörer. Vi tror också på kunskap. Kunskap och nyfikenhet är två av de viktigaste verktygen att rusta sig med för att möta framtiden. Genom att HSB Living Lab är en arena för att finna nya lösningar tillsammans så kändes det som en fantastisk möjlighet för oss att gå med och delta, först i utvecklingen av byggnaden, arenan för forskningen, och sedan i själva forskningen. Vi såg också den unika möjligheten att bygga nätverk såväl nationellt som internationellt. Syftet för Tengboms engagemang är att öka vår egen kunskap om framtidens hållbara boendemiljöer, tekniska lösningar och material. Vi vill utveckla och prova nya innovationer i hemmet, bostaden och byggnaden som ger en mer hållbar livsstil och utvärdera nuvarande bostäders utformning avseende funktioner, planlösningar och material.

Om huset och forskningen
Byggnaden är konstruerad med hänsyn till de behov forskningen ställer på anpassningsbarhet, utveckling samt utvärdering av framtidens bostäder och långsiktigt hållbara lösningar. Vi kommer att få möjlighet att studera beteenden och material, främst med koppling till energi och klimatpåverkan. Vi deltar också, tillsammans med Chalmers, i ett forskningsprojekt inom ramen för E2B2 som söker kopplingar mellan arkitektonisk utformning, funktioner och ombyggnadsbehov hos relativt nya bostäder. Syftet är att finna ett samband mellan materialflöden genom ombyggnad och dess orsaker för att i förlängningen få ny kunskap i hur framtidens bostäder bör utformas för långsiktig hållbarhet.

Genom deltagande i allt från rena forskningsprojekt, som E2B2, samt olika fokusgrupper och redovisningar av forskningsresultat inom HSB Living Lab kommer vi kunna öka vår kunskap inom bland annat bostadsarkitektur, material, flexibilitet, tillgänglighet, energi och resurshushållning. Eftersom nivån på vår kunskap är avgörande för värdet vi kan tillföra våra kunder ser vi det som en nödvändighet i vår utveckling som arkitektföretag i framtiden.

Genom att medverka i HSB Living Lab tillgodogör vi oss nya kunskaper löpande under många år framöver. Kunskap som spänner brett. Från energiförbrukning kopplat till både val av konstruktioner och material till vilka beteenden som vår gestaltade miljö genererar vidare. Vi kommer kunna se kopplingar mellan arkitektur, funktion och klimatpåverkan ur ett materialflödesperspektiv. I framtiden kommer vi kunna rita bättre och mer sociala, ekologiska och ekonomiskt hållbara bostäder och dra lärdom av forskningen som bedrivs tillsammans med den erfarenhet vi redan har inom bostäder.

Vill du veta mer om Tengboms engagemang i HSB Living Lab, kontakta: 
Peter Elfstrand, arkitekt Tengbom
E-post: peter.elfstrand@tengbom.se
Tele: 031-757 64 17
Läs mer på www.tengbom.se

Tengbom är ett av Nordens främsta arkitektkontor. Vår yttersta uppgift är att göra världen till en bättre plats att leva på. Det gör vi genom att rita hus och miljöer som är mänskliga, vackra, användbara och innovativa. Vi är omkring 550 personer som arbetar tillsammans, fördelade på tolv kontor. Tengbom grundades 1906 och har ritat många av Sveriges mest kända och omtyckta byggnader.