På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela
AI och vattenförbrukning

Intelligenta system för mätning av läckage och vattenkonsumtion ska öka medvetenhet och ersätta invansiva vattenmätare med hjälp av AI. 

Den digitala spegeln

Digital spegel ska bryta äldres isolering och förenkla vardagen - utvecklas i samarbete med TietoEVRY och Linneuniversitetet. 

 

Miljörum 2.0

Kan man få boende att stanna längre i soprummet, och därmed sortera mer? Och kan sopsorteringen till och med bli en ganska angenäm upplevelse? 

Hur hållbart är det med byggnadsintegrerade solceller?
Hållbart med solceller som fasadmaterial?

Hur bra det är rent ekonomiskt har man redan undersökt. Men hur ser klimatavtrycket ut – är solceller som fasadmaterial hållbart?

Styrelserum 2.0
Multifunktionella styrelserum

Hur kan man merutnyttja gemensamma ytor på bästa sätt? I HSB Living Lab har styrelserummet blivit en plats för såväl yoga och loppis som möten. 

Vattenrening med grafenfilter

Nu ska de boendes avloppsvatten analyseras för att sedan rinna genom en nytt grafenfilter – som kan vara framtidens vattenrening.

Gröna levande fasader
Gröna levande fasader

Här undersöker vi hur gröna fasader sköts bäst och vilka fördelar det har för välbefinnandet och den biologiska mångfalden. 

här spolar vi med återvunnet vatten
Spola med återvunnet vatten

Vi spolar med prima dricksvatten, något som inte kommer att vara hållbart i framtiden. Nu ska lokalt renat vattnet istället flöda i toaletterna.

Energioptimering med hjälp av AI

Leanheat använder smart teknik och data för att främja energistyrning och prestanda i framtidens fastigheter.

Design för en energiresilient vardag

Hur kan vi designa våra prylar så att de både underlättar våra liv och klarar sig med mindre energi?

Smarta hem för äldre
Det smarta hemmet hjälper äldre att bo kvar

Hur utfromar vi det smarta boendet som innebär att äldre kan bo kvar längre och tryggt hemma? 

Smart Home Interactions

Smart Home Interactions undersöker vilka typer av lösningar de boende uppskattar och vill ha och som HSB sedan kan installera i sin nyproduktion. 

Chatbot för smartare vardag

Kan en chatbot öka driftsäkerheten och hjälpa till när hyresgästerna vill felanmäla eller få information?

Digitaliserad bikupa vid HSB Living Lab
Digitaliserade bikupor

Digitaliserade bikupor med sensorer kan hjälpa biodlare och forskare att lära sig mer om bisamhällen och bidra till binas fortlevnad. 

Test av träfasader

Varför står det träkuber utanför HSB Living Lab? Det är HSB Göteborg som undersöker vilken typ av träfasad som bäst klarar västkustens klimat.

Vätgas som energilager

Kan solel från sommaren lagras i vätgas för att nyttjas under mörka vintermånader? Det ska en ny studie ta reda på.

Vertikal hydroponisk inomhusodling

Vi testar gemensam hydoponisk grönsaksodling i fastigheter. Vilka grödor fungerar och hur sköter man egentligen växterna bäst?

Forskning som ska ändra våra tvättvanor

I HSB Living Labs tvättstudio ska forskare få oss att bli medvetna om hur vi tvättar – för att sedan kunna ändra på beteendet för miljöns skull.

Framtidens mobilitetsprojekt

En förstudie ska kartlägga hur människor och gods rör sig till och från hemmet med syftet att öka kunskapen och ge en grund för framtida mobilitetsprojekt.

Återanvändning av badrumsvatten

Tack vare ett lokalt reningsverk i huset kan boende i HSB Living Lab tvätta sig i återanvänt vattnet från duschar och handfat.

Mindre spill med likström

Mängder av el går åt till att ladda våra olika enheter och batterier. I HSB Living Lab testar man just nu en ny form av standard kallad USB-C.

Svårt tänka nytt om transporter

Mobilitet Plus är namnet på ett mindre forskningsprojekt vid HSB Living Lab med syfte att undersöka hur vi ska transportera oss och våra varor i framtiden.

Enklare vardag med virituella nycklar?

Tänk om du slapp hålla reda på en hemnyckel? På HSB Living Lab undersöker man hur de boende upplever livet med virtuella nycklar.

Enkel mätning sparar vatten

Vatten är inte gratis, ändå behandlar vi det ofta så. Det vill Labtrino ändra på.

Den som sparar mest vinner

Kan gamification hjälp oss använda mindre vatten?

Undvik vattenläckage

Hiotlabs smarta sensorer hjälper till att upptäcka vattenläckage i tid.

Data kartlägger beteende i badrum

Mätsensorer på de gemensamma toaletterna i huset kartlägger beteende i badrum.

Framtidens hållbara kök

Här utvecklar forskare från Chalmers framtidens klimatsmarta och cirkulära köksdesign.

Inneluft med ideal temp

Här får luften inomhus skjuts av bergvärmen för att öka effekten och minska energiåtgången.

Effektivare golvvärme

Hur kan vi värma golv i badrum med lägre miljöpåverkan när kraven på minskad energiförbrukning ökar? 

Var ska regnet ta vägen?

Klimatförändringar har gett upphov till intensiva skyfall. Här testar vi lösningar för att lokalt fånga upp och fördröja dagvatten.

Framtidens delade boende

Hur ska vi i framtiden utforma olika former av delat boende så att de blir så hållbara som möjligt ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv?

WoodXZip - innovativ isoleringsteknik

Här testar vi hur hållbart och smart det är att kombinera trä med ett innovativt isoleringsmaterial.

Sfty - nya tidens brandlarm

I HSB Living Lab testas moderna brandskydd med uppkopplade larmenheter.

Effektiv lokalvård och avfallshantering

Mängden skräp som produceras i dagens samhälle ökar. Hur kan vi ta hand om vårt avfall och städa mer hållbart?

Bio-loops - småskaliga ekosystem

Här studeras slutna kretslopp och hur mindre system i liten skala kan skapas i boendemiljöer.  

Uppkopplat system för matavfall

Bio-blend är ett system som behandlar matavfall och kan installeras under en vanlig diskbänk. Biologiskt avfall kan sedan användas till kompost eller biogasproduktion.

Den klimatsmarta lägenheten

Vi renoverar mer än man trott i Sverige. De många förändringarna i lägenheterna höjer materialflödena – och därmed också klimatpåverkan – men smarta val kan minska resursslöseri.

Rätt tvättprogram för en renare framtid

En tvättmaskin med en egen personlighet som tipsar dig om hur du ska tvätta rätt och miljövänligt utvecklas just nu i HSB Living Lab.

Styr din energi med smart app

En smart app hjälper de boende att styra och planera sin energianvändning.

Framtidens solceller

Här testas om solceller kan användas som byggnadsmaterial med likvärdiga egenskaper som traditionella fasadmaterial.

Återvinn energi när du duschar

Återvinn spillvattnet när du duschar med hjälp av en smart värmeväxlare.

Test av smarta värmepumpar

Ny teknik och intelligenta styrsystem hjälper fastighetsägare att minska energianvändningen. 

Gemensam byteshörna

Swap cube är ett utrymme i HSB Living Lab där de boende kan byta saker med varandra.