På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

FJÄRRVÄRME I LÅGTEMPERATURSYSTEM - Här används fjärrvärmen två gånger

HSB Living Lab värms upp med fjärr­värme. Fjärrvärme som använts inte bara en gång – utan två. Ett system som slussar in lågtempererad returvärme från fjärrvärmesystemet i området, vilket ger vinster i hela fjärrvärmesystemet.

Med traditionell fjärrvärme går ett rör med uppvärmt fjärrvärmevatten in – och ett rör med returvärme ut. I snitt är fjärrvärmevattnet som kommer in runt 85 grader varmt vintertid medan vattnet i den lågtempererade returvärmen ligger på runt 45 grader. I HSB Living Lab finns det ett extra rör för returvärme från fjärrvärmesystemet. Det gör att man kan använda den returvärmen en gång till att värma upp huset.
– På så sätt kommer det lägre tempererad returvärme tillbaka in i våra system, säger Ulf Hagman som är utvecklingschef på Göteborg Energi.

Att returvärmen håller lägre temperatur är gynnsamt av flera skäl. Dels har värmen använts effektivare, dels har Göteborg Energi möjlighet att ta tillvara på mer av överskottsvärmen från andra hus och industrier i sina system. Dessutom blir effekten på elproduktionen i kraftvärmeanläggningarna i systemet bättre ju lägre temperatur vattnet har från början.

Golvvärmesystemet i HSB Living Lab som använder denna lösning har nu varit igång under ett helt år, det vill säga genom alla årstider. Man har möjlighet att skjuta in mer värme i systemet om returvärmen inte skulle räcka till under kalla perioder.
– Men vår förhoppning var att det inte skulle behövas. Och under ett år har vi bara behövt skjuta till mer värme under en enda timme, säger Ulf Hagman.

HSB Living Lab passar perfekt för att genomföra den här typen av test.
– Förutom det vi kan mäta själva i form av värme och flöde i våra leveranser kan vi hela tiden följa temperaturen på plats i huset. Dessutom har vi möjlighet att fråga de boende om den upplevda värmen, säger Ulf Hagman.
– En sak vi lär oss är att styra och optimera med hänsyn till den faktiska komforten för de boende.
Viktigt att påpeka är att just HSB Living Lab inte använder en mindre mängd energi för sin golvvärme i detta projekt. Däremot blir hela systemet effektivare – vilket på sikt leder till mindre miljöpåverkan och kostnadseffektiviseringar.
– Vi måste hela tiden bli bättre och billigare. Med det här projektet har vi möjlighet att testa nya lösningar, säger Ulf Hagman. Ett syfte är att se om man kan använda liknande lösningar i en större skala i nybyggda hus.
– Att använda lågtempererad returvärme är ett av sätten vi tittar på för att hitta långsiktiga och hållbara lösningar, säger Ulf Hagman.

FAKTA


1 timme.
Under ett helt år har det enbart behövts skjutas till mer värme in i det lågtempererade golvvärmesystemet under en enda timme i HSB Living Lab

Element. I nuläget testas systemet med lågtempererad returvärme i golvvärmen. Men i huset finns möjlighet att även använda returvärmen i radiatorerna.