På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

HSB FTX - Inomhusluften får en skjuts av bergvärmen

I HSB Living Lab håller ventilations­luften en ideal temperatur. Med hjälp av värmeväxlingstekniken HSB FTX utnyttjar man värmen i marken för att höja effektiviteten och minska energiåtgången.
– I HSB Living Lab har vi möjlighet att utvärdera och hitta optimala lösningar sett både med hänsyn till miljön och med ekonomiskt perspektiv för bostadsrättsföreningar, säger Henrik Jönsson på teknikkonsultbolaget Bengt Dahlgren.

Att luften i våra hem är välventilerad är viktigt av många skäl. I dåligt ventilerade rum kan fukt och mögel få fäste vilket skadar både människorna och byggnaden. I HSB Living Lab använder man sig av ett FTX-system för att få behaglig temperatur på luften som blåses in i lägenheterna.

FTX-tekniken går ut på att den kalla luften utifrån möter den varmare använda luften i en så kallad värmeväxlare innan den går ut i lägenheterna. På så sätt behöver man inte tillföra lika mycket energi för att få behaglig temperatur på tilluften. Det är en teknik som funkar bra stora delar av året – men under vintern är luften utifrån så kall att värmen inte räcker till. Den energi som då behöver tillföras är också dyr och produceras inte alltid på hållbart sätt. Det är här fördelarna med HSB FTX kommer in.
– Att hitta ett hållbart sätt att värma luften innan den kommer in i värmeväxlaren, det är utgångspunkten för HSB FTX, säger Henrik Jönsson.

Från cirka 10 meter ner i marken är det alltid ungefär samma temperatur som årsmedeltemperaturen, vilket för Göteborg är kring åtta grader varmt. En värme som går att utnyttja. I 200 meter djupa borrhål under HSB Living Lab pumpar man ner en vätska som värms upp av marken. Den värmen används sedan för att värma upp den kalla vinterluften innan den kommer in i värmeväxlaren.
– På så sätt ökar man effektiviteten i systemet. Dessutom finns det även ekonomiska fördelar med HSB FTX. Man sänker topplasterna vilket är fördelaktigt med den effekttaxa som finns här, säger Henrik Jönsson.

HSB FTX-systemet finns också i några av HSBs nybyggda bostadsrättsföreningar. Fördelen med HSB Living Lab är möjligheten att mäta och testa. Till exempel har man satt in system som går att testa självständigt.
– Det går bland annat att skärma av så att man kan ventilera halva huset med HSB FTX-system och andra halvan utan, säger Henrik Jönsson.

FAKTA


Vad vill man testa:
Hur kan man bäst utnyttja värmen i marken för att minska klimatpåverkan och kostnader vid uppvärmning av luften i bostadshus.

Resultat: Inte tillräckligt med data än från HSB Living Lab. Men från tidigare mätningar har HSB FTX-systemet inneburit 15 ton minskade utsläpp av koloxid per år för ett flerbostadshus med en yta på 4400 kvadrat. Driftskostnaden för samma hus minskades med 42 000 kronor per år.