På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

INNEMILJÖN I HSB LIVING LAB - Unik möjlighet att studera inomhusluften

Att luften vi andas i våra hem är ren och fri från skadliga partiklar är viktigt. I HSB Living Lab finns goda förutsättningar för att kunna kontrollera detta. Dessutom har man frågat de boende om den upplevda kvalitén på luften. Och resultatet hittills är gott.

Det är Svenska Miljöinstitutet IVL som gjort studien.
– Vi har studerat luftkvalitén i två lägenheter i huset, en obebodd och oventilerad och en bebodd och ventilerad, säger Sarka Langer som lett arbetet.

Man har bland annat mätt koncentrationen av kvävedioxid, ozon, flyktiga organiska ämnen och formaldehyd i luften, och man har tagit prover för flyktiga partiklar.
– Vi har valt de här ämnena för att de finns många tidigare studier att jämföra värdena mot. Dessutom finns det tydliga riktvärden som man också kan jämföra mot och se så att de inte överskrider, säger Sarka Langer.

Halterna av luftföroreningarna kvävedioxid och ozon var låga under undersökningsperioden och de låg under respektive rekommenderade riktvärden. Medelvärdet över mätperioden i den bebodda lägenheten för flyktiga organiska ämnen var lägre än och medelvärdet för formaldehyd var på samma nivå som respektive medianvärden i svenska bostäder. Även mätvärdena för partiklar har varit väldigt låga.
Utöver själva mätningarna har man också haft möjlighet att fråga de boende om deras syn på luftkvalitén.
– Det är intressant att se om deras bild matchar de mätvärden vi får fram, säger Sarka Langer.
Och hittills visar enkäterna med de boende att man är nöjd med luften. Acceptansen av luftkvaliteten låg på + 0,6 på en skala mellan –1 (helt oacceptabel) till +1 (helt acceptabel). På frågan om lukt har de boende gett svaret 2,5 på en tiogradig skala där 10 är värst.

FAKTA


Exempel på ämnen och partiklar man studerat i luften.
Förekomsten av samtliga ämnen låg långt under riktvärdena.

Kvävedioxid, NO2
En giftig gas. Bildas i vardagen i trafiken i samband med förbränningen i fordonsmotorer.
Är irriterande för lungor och är vid höga halter direkt dödligt.

Ozon, O3
Marknära ozon bildas i samband med kvävedioxiden reagerar med solljus. Ozon-gas högt upp i stratosfären skyddar jorden mot ultraviolett strålning – men marknära ozon är skadligt för växter och djur. Ozon är mycket reaktivt och kan användas till exempel för blekning av pappersmassa.

Formaldehyd CH20
En giftig gas som irriterar ögon och luftvägar. Formaldehyd är en vanlig kemikalie i kemisk industri. Den används till exempel i lim, färg och harts, för att binda ihop och härda material. Är cancerframkallande.