På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Innovationsprojekt för framtidens delade boendeformer

Akademiska Hus har initierat ett samverkansprojekt tillsammans med HSB Living Lab, KTH Live-In Lab och flera branschkollegor för att få svar på hur vi i framtiden ska utforma olika former av delat boende så att de blir så hållbara som möjligt ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Projektet ligger i linje med Akademiska Hus riktlinje för student- och forskarbostäder och resultatet kan ge guidning för att bättre uppnå riktlinjens vision: Innovativa hem för en hållbar livskvalitet.

Genom mer kollektiva levnadssätt och boendemiljöer kan vinsterna bli många både för den enskilde individen och samhället i stort, inte minst vad gäller minskad klimatpåverkan när färre resurser och funktioner kan nyttjas smartare av fler. Men delat boende, så kallat co-living, kan göras på många olika sätt och med varierad effektivitets-och trivselgrad. I detta innovationsprojekt ställer vi oss frågan, hur skapar vi co-living-miljöer och delat boende på bästa sätt?

– Vi behöver stanna upp och analysera hur våra befintliga byggda miljöer faktiskt fungerar. Vi vill få tydligare svar på vad som upplevs positivt, vad vi bör ändra på, samt hur vi i framtiden därför bör prioritera. Vi vill att det här projektet ska ta sig an fler perspektiv med utgångspunkt i såväl byggnadsutformning som användarnas behov, och hur delat boende kan generera vinster för hållbart samhällsbygge i en större skala som sparar på jordens resurser, säger Linda Teng, bostadsutvecklare och innovationsledare för hållbar stads- och campusutveckling på Akademiska Hus.

Inom projektet kommer en kartläggning och grundlig analys av ett antal nybyggda student- och co-livingboenden att genomföras, som alla experimenterar utifrån ökad delning av tjänster, resurser och funktioner i det gemensamma delade hemmet.

Projektets mål och syfte är att få tydligare svar på hur vi framöver bör utforma olika former av delat boende med tanke på smart nyttjande, funktionsoptimering och med användarens behov i fokus. Vad kan vi skapa för mervärden socialt och ekonomiskt? Vilka tjänster vill man ha och vad behövs om vi ska dela mer? Vad blir de totala vinsterna ur ett byggnadsutformningsperspektiv om vi vore fler som skulle dela på mer?

Ett komplement till Akademiska Hus riktlinje
Akademiska Hus driver ett aktivt arbete för att möjliggöra bostadsbyggande på eller i anslutning till campusområden runt om i landet och har sedan 2014 möjlighet att själva utveckla, bygga och förvalta student- och forskarbostäder. Resultatet av innovationsprojektet ska komplettera Akademiska Hus nyligen framtagna riktlinje för student- och forskarbostäder, som visar vägen för att bolaget i samverkan arbetar för att skapa innovativa hem för en hållbar livskvalitet.  

– I dubbel bemärkelse strävar vi efter att utveckla innovativa campus och boendemiljöer för våra studenter och forskare. Dels genom att arbeta med resurseffektivitet och smarta lösningar och dels att, genom strategisk samverkan, arbeta för utveckling och implementering av innovation som bidrar till en hållbar utveckling, säger Linda Teng.

Projektets samarbetspartners


KTH Live-In Lab, HSB Living Lab, Nordic Choice Hotels, Studentbostäder i Linköping AB, Chalmers, KTH, Zynka BIM, Tengbom, Arkitema, Semrén & Månsson och GG arkitekter.