På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Social hållbarhet i kollektivboenden – är man mindre ensam tillsammans?

Fler och fler människor bor ensamma idag samtidigt som bostadsbristen i Sverige ökar. Kan kollektivt boende vara ett svar på dessa frågor, samtidigt som det bidrar till den sociala hållbarheten i samhället i stort?
Social hållbarhet i kollektivboende

Hållbarhet har sedan Brundtlandrapporten 1987 varit en viktig fråga för många företag och delas ofta in i ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Att vi idag ska tillgodose våra behov på ett sätt som inte äventyrar framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov genomsyrar mångas arbetssätt. Dock får ofta de två förstnämnda aspekterna betydligt mer fokus då de är enklare att definiera och mäta, medan den sociala hållbarheten tenderar att hamna i skymundan. 

Byggbranschen har i många år blomstrat och hållbarhet har diskuterats flitigt. Nybyggda hus och områden marknadsförs ofta som gröna, men hur nytänkande är de egentligen? För att uppnå alla aspekter av hållbarhet, kanske vi snarare behöver förändrade boendemönster än solceller på taket?

Inom fastighetsbranschen framhålls bogemenskaper och kollektivboenden idag som en lösning på många sociala hållbarhetsfrågor – men vilka är de egentligen? Hur kan boende designas och förvaltas för att öka jämlikhet, egenmakt och sociala interaktioner? Hur kan vi genom byggd miljö skapa möten och öka förståelsen och tryggheten i samhället? 

Genom att studera boendeklustren i Living Lab, samt andra kollektivboenden i Göteborg och Malmö, ska olika aspekter av bogemenskaper identifieras och kopplas till social hållbarhet. För att få en helhetsbild kommer även arkitekter, utvecklare och förvaltare av bostäder att intervjuas och deras bild av social hållbarhet och kollektivboende jämföras med de boendes. Allt ska sammanställas i en rapport som presenterar olika sätt att bo tillsammans och tar reda på om det bidrar till social hållbarhet.

Fakta


Enligt Boverket saknas idag cirka 160 000 bostäder i Sverige. För att tillgodose behovet skulle 700 000 nya bostäder behöva byggas före 2025.

38 procent av alla hushåll i Sverige är singelhushåll enligt SCB. Detta är den högsta siffran i världen.

30 procent av de som bor själva känner sig ensamma enligt SCB. Av de som bor tillsammans med minst en person är den siffran 6 procent.