På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Var ska vattnet ta vägen? Testbäddar för utvärdering av dagvattenanläggningar

Klimatförändringarna har gett upphov till intensivare skyfall. När städerna förtätas blir platserna dit regnet kan ta vägen färre och kapaciteten i ledningarna under marken blir ansträngda. På HSB Living Lab testar man nu lösningar för att hitta hållbara lösningar som lokalt fångar upp och fördröjer dagvattnet. Därmed kan dagvatten också ses som en tillgång i stället för ett problem. Projektet leds av Helene Sörelius på Research Institutes of Sweden (RISE). Artikel publicerad 2018.

Dagvatten är namnet på det tillfälliga vatten som kommer från nederbörd eller liknande och som hamnar på konstruktioner som stadsmiljö eller vägar utan möjlighet att infiltrera ner i marken.

– Traditionellt har man snabbt avlett dagvattnet via väg- och markbrunnar i ledningar under mark. Antingen tillsammans med avloppsvattnet till reningsverket eller separerat i egna ledningar, oftast då orenat, direkt ut till en å eller sjö, säger Helene Sörelius.

Men i takt med att städerna växer och förtätas i kombination med klimatförändringar, med ökade regnmängder till följd, blir det mer dagvatten som behöver tas om hand. Vilket sätter dagens befintliga system under hård press.

– Det här är en av de stora utmaningarna för framtidens städer, men också på många håll även för de befintliga städerna. I fler och fler kommuner blir översvämningar ett återkommande problem. Vi måste fortsätta forska kring en effektiv och hållbar hantering av dagvatten eftersom dagens utmaningar inte kan lösas enligt samma metoder som tidigare, säger Helene Sörelius.

På HSB Living Lab testar man nu effektiviteten i olika lösningar ovan mark. Regnvattnet som landar på huset mäts och leds ner till två så kallade testbäddar som står utanför huset. I testbäddarna om 16 kubikmeter kan man testa och utvärdera olika lösningar för fördröjning och även för rening av dagvatten. Man testar bland annat "raingardens". På svenska kallas det biofilter. Det är en grön lösning där det också är odlingar högst upp vilket ger både en bättre trivselmiljö och en förbättrad reningsfunktion.

– Många är intresserade av det vi gör, både de redan frälsta inom vår bransch, men också andra som vi i vanliga fall inte brukar nå med vår forskning. Att forskningen sker på HSB Living Lab ger oss möjlighet att kommunicera och visa upp vår forskning och tekniska lösningar för till exempel bygg- och fastighetsbranschen. Detta är otroligt viktigt för vårt projekt eftersom vi alla måste samarbeta i framtiden om vi ska kunna lösa problemen vi står inför, säger Helene Sörelius.

Det finns också flera organisatoriska faktorer som projektet adresserar och försöker ta fram metoder för att hantera. Det gäller till exempel avsaknaden av nationella rikt­linjer för de krav som bör ställas på hanteringen av dagvatten, vikten av att få upp frågan kring dagvattenhantering tidigt i planeringsprocessen och svårigheterna i det nödvändiga förvaltningsövergripande samarbetet.

– Det kanske finns gröna ytor bredvid en väg, men om vägen har byggts nersänkt med höga trottoarkanter kan vattnet ändå inte rinna dit, säger Helene Sörelius.

En lösning som projektet utreder är möjligheten att utveckla en standardiseringsmetod eller en certifieringsmetod för dagvattenlösningar. Ska kommunerna investera i hållbara lösningar måste de kunna visa att det har effekt.

Från Göteborgs Stads sida är man mycket intresserade av forskningen kring dagvatten.

– Det är ju så att den här staden tidvis är drabbad av ganska mycket vatten, säger Lena Blom på Kretslopp och vatten, som är förvaltningen för vatten och avloppsvattenhantering i Göteborgs stad.
– Därför har vi gått in och bidragit i detta projekt. För oss är det väldigt intressant att vara med och utveckla metoder för att kunna fördröja vattnet lokalt.

Projektets syfte
Dels att testa, utveckla och utvärdera effektiviteten i olika tekniska lösningar för lokal fördröjning av dagvatten, där fördröjningskapacitet är det som mäts just nu. Dels att utveckla metoder för att underlätta för de organisatoriska utmaningarna kring en hållbar och långsiktig hantering av dagvatten.

Testbäddarna
Testbäddarna består av två upphöjda magasin utanför HSB Living Lab. För tillfället är dessa utformade som två biofilter och fyllda med olika naturmaterial. På toppen har det planterats växter, både för prydnad men också för deras förmåga att rena och fördröja dagvattnet.