Bio-blend prototype testing

Bio-blend är ett system som behandlar matavfall och kan installeras under en vanlig diskbänk. Syftet är att öka insamlingen av biologiskt avfall som kan användas till kompost eller biogasproduktion.

Sensorer i systemet skickar information till en webbsida där användaren kan se hur mycket matavfall som har sorterats och dessa miljöpåverkan. Projektet har två huvudmål: undersöka möjliga fördelar av att har ett bio-gas anläggning integrerat i huset och att bättre förstår användarupplevelse av att har ett matkvarn i diskbänken för att sortera matavfallet. Projektet kommer att genomföra verkliga testning av prototypen, utvärdera olika användning scenarios för matavfallet och utveckla koncept förslag för gränssnittet.

The bio-blend is a food waste processing system that can be installed underneath any kitchen sink. When washing down the food waste in the drain, it collects the waste in a container, to later be used for composting or biogas generation. Sensors in the system send information to a web-page where users can see how much food waste has been collected and its environmental gains. The project will have two primary aims: to investigate the possible benefit of a household integrated bio-waste treatment system (HIB), and to investigate the user experience of in-sink garbage disposals in a country where such systems are uncommon. This project includes real life testing of the prototype, evaluation of different use scenarios and the development of a new interface.

Vill du veta mer? Kontakta

Isabel Ordoñez
PhD, Design for Sustainability
Department for Product and Production Development
Division Design & Human Factors
Mail: isabel.ordonez@chalmers.se

Samarbetspartners: Chalmers and students from RICE University that developed the bio-blend prototype.