På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

BETEENDEDESIGN - Hönor, soprum & relationer – så minskades matsvinnet i HSB Living Lab

I det första projektet i HSB Living Lab var de boende högst involverade. Kunde deras matsvinn i huset minskas genom ett förändrat beteende? Kajsa Lindström från Beteendelabbet höll i projektet.

Jordens resurser är inte outtömliga. Att hitta sätt där man undviker att mat slängs i onödan är därför en viktig del i framtidens hållbara boende.
– Vi ville ta reda på om det gick att minska matsvinnet med hjälp av att undersöka beteende kring matsvinn och genom att implementera olika lösningar, säger Kajsa Lindström på Beteendelabbet.

Projektet inleddes med att de boende fick berätta om och dokumentera sina matvanor. Det gjordes intervjuer och fotobås sattes upp där de boende kunde fotografera sina portioner. Därefter undersöktes soprummen.
– Det gav mycket insikter att faktiskt öppna varenda soppåse och se vad som slängdes. Jag tror de flesta underskattar hur mycket sopor man faktiskt slänger, säger Kajsa Lindström.

Under soprumsinventeringen såg man att det åts mycket ägg i huset. Då kläcktes idén om att bygga ett hönshus.
– Är det något vi lärde oss under tiden var det hur bra det var att jobba med djur. Det fick en stor effekt på relationerna mellan människor. Att man gör något tillsammans.
Det blev även väldigt tydligt var maten kommer ifrån och att man kunde ta ut sånt som annars skulle slängts och mata hönorna med. Beteendelabbet gjorde också scheman om vem som skulle göra vad och skapade ett "hen­board" – så att hönshuset blev ett gemensamt projekt och inte något som föll på en individ att sköta. Man designade och byggde också upp hönshuset tillsammans.

Under projekttiden vägdes soporna för att kunna mäta effekten av projektet. Då sopavfallet är något som skiftar över årstiderna vägdes även soporna i två liknande hus för att ha något att jämföra med. I de två kontrollhusen ökade matavfallet med 16 procent under mätperioden – men i HSB Living Lab ökade matavfallet enbart med knappt 4 procent. Det vill säga en effekt på 12 procent enheter i minskat mat­svinn.
– Matavfallet har minskats under implementering, säger Kajsa Lindström. Det är det vi har data på. Sedan om man får spekulera tror vi även att beteendet har förändrats. Men för att kunna mäta det behöver man följa upp mer över tid.

Just nu håller Beteendelabbet på att följa upp hur gemenskapen bland de boende ökats. Dessutom håller man tillsammans med HSB Living Lab på att jobba fram en lösning på hur bostadsrättsföreningar skulle kunna göra liknande lösningar för att minska matsvinnet och förändra beteendet kring matsvinn hos sina medlemmar.

Varför passade HSB Living Lab bra för er i detta projekt?
– HSB Living Lab passade bra då det är en perfekt arena för att mäta och utvärdera. Dessutom finns det ett stort intresse kring HSB Living Lab och vi har tillsammans med det här projektet fått en hel del uppmärksamhet i media, säger Kajsa Lindström.
– Hade vi gjort det här projektet någon annanstans hade vi kanske gjort en mer konventionell lösning och jobbat med medvetenhet kring bäst föredatum eller liknande. Men här i ett innovationsprojekt kunde vi testa en "extrem" lösning som ett hönshus.

FAKTA


Projektets syfte:
Få svar på om det gick att minska matsvinnet med hjälp av att undersöka beteende kring matsvinn och genom att jobba med beteendet hos de boende och implementera olika, mer eller mindre okonventionella, lösningar.

Resultat: Matsvinn minskade markant mer än i jämförande kontrollhus.