Fjärrvärme i lågtemperatursystem

HSB Living Lab värms upp via fjärrvärme från Göteborg Energi. Här forskar vi på om fördelarna med att använda lågtempererad fjärrvärmeretur.

Inne i fjärrvärmecentralen går det in tre ledningar istället för två, vilket är den stora skillnaden jämfört med en vanlig fastighet. Utanför går dels in en normal framledningsanslutning med hög temperatur och dels två returledningsanslutningar med låga temperaturer från ledningar i gatan. Själva husets uppvärmningssystem består dels av vanliga element och dels av golvvärme. Det unika här är att båda systemen är anpassade för att klara av att värma upp huset med lågtemperad returvärme. Detta gör det också möjligt att värma byggnaden med andra värmekällor än returvärme vid framtida flytt av huset.

Vad vinner staden på detta? Jo, HSB Living Lab nya lösning bidrar till att ytterligare sänka temperaturen på det fjärrvärmevatten som går tillbaka till stadens produktionsanläggningar. Det betyder att vi får en mer resurseffektiv fjärrvärmevärmeproduktion. Dessutom är forskningsprojektet en del av en utredning som görs nu där man undersöker möjligheter att distribuera fjärrvärme med lägre temperaturer till större områden, särskilt till nya med lågenergihus. Fördelar med lågtemperaturssystem för fjärrvärme är att lokal spillvärme, småskalig värmeproduktion och energi lager kan utnyttjas mer effektivt och kan därför vara en intressant pusselbit i framtidens energisystem.

 

Projektansvarig

Claes Sommansson, claes.sommansson@johannebergsciencepark.com

 

Samarbetspartner

Göteborg Energi