Front-End & Back-End Development of PET Interface – The Smart Energy Future in Private Homes

Införandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i energinät, bostäder och vardagliga apparater kommer att ge nya möjligheter för energileverans, -konsumtion och främst gränssnittet däremellan.

Uppkopplingen är utgångspunkten för PET-projektet som finansieras av HSB Living Labs Forskningsfond och har som syfte är att utveckla ett front-end-gränssnitt, "Personlig Energy Threshold (PET)", för att få användarna mera aktivt engagera sig i sin energianvändning genom att sätta upp egna mål och gränser. Detta helt nya verktyg kommer inte bara att integrera med realtidsdata på energiproduktion och energiförbrukning och därmed göra det möjligt för slutanvändarna i sina hem att aktivt bidra till att kapa energitoppar genom att erbjuda alternativ för att hantera och disponera det egna energibehovet på ett mera hållbart sätt, t.ex. genom att matcha tillgänglighet och efterfrågan.

Projektledare och kontaktperson

Ulrike Rahe                                                                                        

Samarbetspartners: Göteborg Energi, HSB, Chalmers