På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Så kan vatten sparas genom enkel mätning

Vatten är inte gratis, ändå behandlar vi det ofta så. Startup-företaget Labtrino har tagit fram en särskild teknik som ska göra människor mer medvetna om sin vattenförbrukning.
- Man kan sänka sin vattenförbrukning med upp till 30 procent, säger Thibault Helle.
Labtrinos produkt som testas i HSB Living Lab

Få personer har koll på hur mycket vatten de faktiskt förbrukar, oftast ingår det i hyran och priset bestäms efter lägenhetsstorlek snarare än konsumtion. Ramtin Massoumzadeh och Thibault Helle vill förändra vårt sätt att tänka kring vatten. Under namnet Labtrino har de utvecklat en teknik som enkelt kan mäta människors vattenförbrukning.

– Många tror att vatten är billigt, men varm- och kallvatten tillsammans blir ofta dyrare än elektricitet, säger Thibault Helle. Sverige har ett ganska osunt förhållande till vatten om man jämför med resten av världen, här sätter folk på duschen för att förvärma den.  

Att höja medvetenheten kring sitt eget slösande är ofta ett effektivt sätt att bli mer sparsam. Men att mäta vattenförbrukning är i vanliga fall dyrt, det krävs att en certifierad rörmokare kapar rören för att få dit utrustningen. Därför har Labtrino utformat en smart mätare som kan sättas utanpå rören och som vilken lekman som helst kan trä på.

– Det tar några minuter att fästa den på rören. Mätaren kan även alarmera vid både mindre eller större läckage, som en droppande kran eller en rinnande toalett, säger Thibault Helle.

I HSB Living Lab finns sedan tidigare traditionella vattenmätare utplacerade på inloppsrören för både varm- och kallvatten till dusch, kranar och tvätt- och diskmaskin., Det innebär totalt åtta vattenmätare för att mäta en enda lägenhets förbrukning. Med Labtrinos lösning ersätts de åtta befintliga vattenmätarna med endast två stycken. En som kläms utanpå kallvatteninloppet och en som kläms på varmvatteninloppet. Med hjälp av maskininlärning kan flödesmönstren kategoriseras och samma information utvinnas. Via en app ska de boende kunna se både sin egen vattenförbrukning och hur mycket vatten per tappställe som deras anonymiserade grannar använder.

– På så sätt kan man jämföra hur mycket vatten man själv använder i förhållande till andra i huset, säger Ramtin Massoumzadeh.

Labtrinos mätare ska få människor att spara vatten delvis genom att de ser sin egen förbrukning, men det finns fler möjliga uppsidor med tekniken. Ett enkelt sätt att utföra individuell mätning av vattenförbrukning ökar möjligheterna för hyres- och bostadsrätter att slå om till individuell debitering för vattnet, även det kan ha positiva klimateffekter.    

– Boverket har gjort en studie som tyder på att man kan sänka sin vattenförbrukning med upp till 30 procent genom att få en faktura hemskickad och betala sitt eget vatten, säger Ramtin Massoumzadeh.  

Förhoppningen är att Labtrinos mätare ska kunna säljas till hyresvärdar och bostadsrätter både nationellt och internationellt till ställen i världen där vatten är en stor bristvara.   

– Vi ser den internationella potentialen. Städer växer allt snabbare och vi konsumerar inte vatten hållbart, många säger att det kommer bli den nya oljan. Singapore är ett skräckexempel där man skeppar över vatten från Malaysia. Genom att sänka vattenförbrukningen tror vi att vi kan göra något positivt för världen, säger Thibault Helle.

Labtrinos mätare finns på de våningsplan med vanliga lägenheter i HSB Living Lab.