MINSKAD VATTENFÖRBRUKNING - Knappen som kan minska vattenförbrukningen

Framtidens bostäder måste hitta nya sätt att minska sin förbrukning. När det kommer till vatten har det i HSB Living Lab satts igång ett projekt där syftet är att undersöka hur våra beteenden kan förändras. Och det inleds med en knapp som många kanske känner igen.

Robert Wass jobbar på HSB Bostad i Stockholm. Där tittar man ständigt på de nya sätt som finns för att bygga hållbart i sina projekt. Ett av de områden där det finns möjlighet till utveckling är förbrukningen av vatten och energi.
– Det har gjorts försök att minska användandet med hjälp av mätning. Men i sammanhanget har det inte gett så stora utfall, säger Robert Wass.
Istället riktar man nu in sig på de boendes beteenden. Finns det sätt som hjälper dem att minska på slösaktigt användande av vatten och energi?

Nudging är ett begrepp som kom ut i rampljuset via 2017 års Nobelpris i ekonomi. Det gick då till Richard Thaler, professor i beteendeekonomi, som beskrev nudging som ett sätt att knuffa människor mot mer rationella val. Inom hållbarhet finns ett lysande exempel på när nudging fungerat: med mindre tallrikar vid lunchbufféer minskade matsvinnet drastiskt.
– Frågan är hur vi tar fram stöd och hjälp till folk att bli resurseffektiva utan att det påverkar deras vardag, säger Robert Wass.

Längre bak i tiden var varmvatten något man fick kämpa för. Om du kokade upp ditt vatten förstod du att vara rädd om det. Eller om du hade en varmvattenberedare visste du att det varma vattnet tar slut efter ett tag eller vattnet i brunnen sinar på grund av torka.
I dag är det lätt att tro att vatten är en oändlig resurs som kommer ur ledningarna.
– Det märks på hur vi använder vatten. I dag kan man fråga sig om exempelvis de långa duscharna som många är vana vid är funktion eller rekreation, säger Robert Wass.

I HSB Living Lab pågår sedan våren 2018 ett projekt där man undersöker de boendes beteenden kring vattenförbrukning. Syftet är att se om olika åtgärder faktiskt får de boende att minska sin vattenförbrukning i duschen. Det kanske låter som en liten förändring. Men om beteendet förändras kan det få stora effekter.

Säg att genomsnittspersonen använder 58 liter om dagen. Hittar vi teknik, hjälpmedel och beteenden som begränsar uttaget till 35 liter så sparar man 8000 liter på ett år.
Sedan kan man också tänka sig att styra mot att förbrukningen av resursen, vatten eller energi, blir dynamisk i förhållande till tillgången. Att någon förbrukar mycket tappvarmvatten under sommaren är inte lika påverkande som att göra det mitt i vintern då uppvärmningen kräver betydligt mer resurser.
I HSB Living Lab finns det gott om historiska mätdata från duscharna så det går lätt att jämförelser mot förbrukningen bakåt. Dessutom kommer sensordatan att följas upp med enkäter till de boende.

Är det inte ganska nytt, det här intresset för vatten som viktig resurs?
– Internationellt är vattenfrågan mycket stor. Här i Sverige har vi haft ett överflöd av vatten och det är ganska billigt, men medvetenheten ökar och nu vet man inte hur det blir i framtiden med klimatet. Det pratas om solel och att byggnader i framtiden skulle kunna vara självförsörjande på vatten genom att samla regn, återanvända duschvatten och andra tekniska lösningar. Men det finns enbart som teori ännu, säger Jesper Knutsson.

FAKTA

Vårt dagliga vatten
I genomsnitt förbrukar varje person i Sverige 140 liter vatten per dygn:
60 liter för personlig hygien
30 liter för toalettspolning
15 liter för disk
15 liter för tvätt
10 liter för mat och dryck
10 liter för övrig användning

Källa: Svenskt Vatten