På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

MINSKAD VATTENFÖRBRUKNING - Knappen som kan minska vattenförbrukningen

Framtidens bostäder måste hitta nya sätt att minska sin förbrukning. När det kommer till vatten har det i HSB Living Lab satts igång ett projekt där syftet är att undersöka hur våra beteenden kan förändras. Och det inleds med en knapp som många kanske känner igen.

Robert Wass jobbar på HSB Bostad i Stockholm. Där tittar man ständigt på de nya sätt som finns för att bygga hållbart i sina projekt. Ett av de områden där det finns möjlighet till utveckling är förbrukningen av vatten och energi.
– Det har gjorts försök att minska användandet med hjälp av mätning. Men i sammanhanget har det inte gett så stora utfall, säger Robert Wass.
Istället riktar man nu in sig på de boendes beteenden. Finns det sätt som hjälper dem att minska på slösaktigt användande av vatten och energi?

Nudging är ett begrepp som kom ut i rampljuset via 2017 års Nobelpris i ekonomi. Det gick då till Richard Thaler, professor i beteendeekonomi, som beskrev nudging som ett sätt att knuffa människor mot mer rationella val. Inom hållbarhet finns ett lysande exempel på när nudging fungerat: med mindre tallrikar vid lunchbufféer minskade matsvinnet drastiskt.
– Frågan är hur vi tar fram stöd och hjälp till folk att bli resurseffektiva utan att det påverkar deras vardag, säger Robert Wass.

Längre bak i tiden var varmvatten något man fick kämpa för. Om du kokade upp ditt vatten förstod du att vara rädd om det. Eller om du hade en varmvattenberedare visste du att det varma vattnet tar slut efter ett tag eller vattnet i brunnen sinar på grund av torka.
I dag är det lätt att tro att vatten är en oändlig resurs som kommer ur ledningarna.
– Det märks på hur vi använder vatten. I dag kan man fråga sig om exempelvis de långa duscharna som många är vana vid är funktion eller rekreation, säger Robert Wass.

I HSB Living Lab pågår sedan våren 2018 ett projekt där man undersöker de boendes beteenden kring vattenförbrukning. Syftet är att se om olika åtgärder faktiskt får de boende att minska sin vattenförbrukning i duschen. Det kanske låter som en liten förändring. Men om beteendet förändras kan det få stora effekter.

Säg att genomsnittspersonen använder 58 liter om dagen. Hittar vi teknik, hjälpmedel och beteenden som begränsar uttaget till 35 liter så sparar man 8000 liter på ett år.
Sedan kan man också tänka sig att styra mot att förbrukningen av resursen, vatten eller energi, blir dynamisk i förhållande till tillgången. Att någon förbrukar mycket tappvarmvatten under sommaren är inte lika påverkande som att göra det mitt i vintern då uppvärmningen kräver betydligt mer resurser.
I HSB Living Lab finns det gott om historiska mätdata från duscharna så det går lätt att jämförelser mot förbrukningen bakåt. Dessutom kommer sensordatan att följas upp med enkäter till de boende.

Är det inte ganska nytt, det här intresset för vatten som viktig resurs?
– Internationellt är vattenfrågan mycket stor. Här i Sverige har vi haft ett överflöd av vatten och det är ganska billigt, men medvetenheten ökar och nu vet man inte hur det blir i framtiden med klimatet. Det pratas om solel och att byggnader i framtiden skulle kunna vara självförsörjande på vatten genom att samla regn, återanvända duschvatten och andra tekniska lösningar. Men det finns enbart som teori ännu, säger Jesper Knutsson.

FAKTA

Vårt dagliga vatten
I genomsnitt förbrukar varje person i Sverige 140 liter vatten per dygn:
60 liter för personlig hygien
30 liter för toalettspolning
15 liter för disk
15 liter för tvätt
10 liter för mat och dryck
10 liter för övrig användning

Källa: Svenskt Vatten