Nudging i HSB Living Lab

De flesta människor vill göra gott men det finns många psykologiska hinder på vägen. Nu vänder sig allt fler till beteendeexperter för att hjälpa människor att ta de "rätta" besluten och allt fler talar om ”nudging”.

Ordet "Nudge" kommer från engelskans "knuff" - att putta någon i rätt riktning. Nudging som metod handlar om att påverka folks beteende i en önskvärd riktning utan att använda piska eller morot. Istället arrangeras valsituationen så att det blir lätt att göra rätt. Man kan säga att det är allt som inte borde fungera enligt klassisk ekonomisk teori, men som ändå gör det. Dvs klassisk ekonomisk teori utgår ifrån att människor fattar beslut utifrån rationell grund där de medvetet väger fördelar och nackdelar mot varandra. I själva verket låter vi oss styras av en rad andra mer eller mindre omedvetna faktorer såsom vanor, normer och signaler om omedelbar belöning. Det är dessa faktorer man påverkar när man nudgar någon.

Det finns många faktorer som gör att forskning kring nudging passar in i HSB Living Labs grundidé. Genom att studera människors beteende kan man hitta nycklar till ett hållbart boende. Nudging är ett komplement och input till övrig forskning i projektet. Det finns möjligheter till samverkan mellan forskning av beteenden, teknik och material Och även den unika möjligheten till interaktion med de boende.

Dessutom erbjuder HSB Living Lab en unik arena för att testa nudging då det finns fyra identiska sk kluster av lägenheter (dvs 6 små lgh som delar kök och badrum) att testa mellan och isolera resultat. Och att dessa kluster också är riktiga hemmiljöer för människor som kommer att bo där under en längre tid.

I detta projekt jobbade vi i första steget med att i en workshop tillsammans med Konstfack identifiera beteendeutmaningar inom hållbarhetsområdet i boendet med hjälp av beteendevetenskapliga insikter. Nästa steg blev Design för hållbar beteendeförändring, läs mer om det under rubriken till vänster.

 

Vill du studera Nudging i HSB Living Lab? Kontakta oss gärna!

 

Kontaktperson Emma Sarin, emma.sarin@hsb.se