Processflödesimulering textilvård

Projektet har genomfört en analys av existerande tvättstugor med avseende på sociala förbättringsmöjligheter. Genom att analysera logistikflödet för textiler och användare vid tänkta delmoment som t.ex. bokning, ilastning, bruksläge, urlastning, torkning, strykning, hopvikning, transport skulle man kunna påvisa förbättringsmöjligheter, kritiska moment och ta fram en layout utifrån tidigare uppkomna resultat. Allt för att skapa en effektiv tvätthantering i ett kombinerat tvätt-/mötesplatsutrymme.