Share Hub - kollaborativ konsumtion i lägenhetshus

Behöver du äga en egen borrmaskin? ...eller behöver du egentligen bara ha tillgång till en?

Hyresgäster i HSB Living Lab har uttryckt en önskan om att kunna dela saker med sina grannar. Att skänka bort sådant som man själv inte längre behöver, eller att låna sådant man behöver men sällan använder, är bra både för miljön och för plånboken. På plats i labbet finns redan en s.k. freeshop, kallad Swap Cube, där de kan lämna och hämta saker gratis. Syftet med detta projekt är att utforska hur en delad ekonomi inom ett hyreshus kan bidra till mer hållbara konsumtionsmönster. Koncept ska tas fram för Share Hub, ett system för utlåning av prylar. Målet är att minska resursanvändningen genom uppmuntra delning.

Projektansvarig med kontaktuppgifter
Isabel Ordoñez, Chalmers
E-post: isabel.ordonez@chalmers.se

Projektdeltagare
Masterstudenter Beatrice Ringstrand och Linn Wahlgren