VÄRMEÅTERVINNING AV SPILLVATTEN - Återvinn energi när du står i duschen

Ett av forskningsprojekten i HSB Living Lab undersöker hur man kan utvinna energi ur det använda vattnet i duschen. En värmeväxlare under duschkabinen gör hela jobbet.

Att återvinna energi ur spillvatten är fortfarande relativt ovanligt. Spillvatten kallas det vatten som vi har använt i ett hushåll, det vill säga duschvattnet som kommer ur munstycket, vattnet vi har tvättat med eller diskat i och vattnet i toaletten.

Just duschvattnet är ofta varmt, eller nästan hett, och detta var något som energispecialisten Andreas Karlsson och hans kollegor på teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren ville ta fasta på när de startade projektet. 
- Vår projektidé är att testa värmeåtervinning från duschvatten så nära förbrukaren som möjligt, förklarar han.

Projektgruppen har valt tre produkter på marknaden, alla tre en sorts värmeväxlare, som relativt lätt kan installeras i en fastighet, till exempel under en duschkabin. Det utgående varma vattnet som rinner ut i golvbrunnen värmer via värmeväxlaren upp det inkommande kalla vattnet, som kommer utifrån på vanligt vis, till duschblandaren. Värmeväxlingen sker alltså medan man duschar.

Snart kommer värmeväxlarna att användas i flera duschar i HSB Living Lab.
-Den som duschar behöver inte göra någonting. Det är bara att sätta på kranen som vanligt. Det var också en stor del när vi letade efter lämpliga lösningar, att det skulle vara enkelt för användaren, berättar Andreas Karlsson.

Att återvinna just spillvatten och omvandla det till ny energi och värme kan tyckas verka självklart, men än så länge är det ändå relativt ovanligt i Sverige.
-Vatten och energi har varit så billigt och lättillgängligt för oss. Ingen har tänkt på att man bör hushålla. Men i det framtida hållbara boendet måste vi börja fundera över fastigheters energianvändning även för vatten, och hur vi kan hushålla med den. ’
Att kunna testa och utvärdera i HSB Living Lab är en fördel, menar Andreas Karlsson.
-Här är det riktiga människor som duschar och det är lätt att göra uppföljningar. Jag hoppas och tror att detta kan bli en bra början till fler empiriska undersökningar, avslutar han.

 

 

FAKTA

Vad vill man ha svar på i projektet?
Om värmeväxlaren i duschen är ett rimligt alternativ (i förhållande till kostnaden för produkten) för värmeåtervinning av spillvatten? 

”Det finns inte så många projekt i Sverige i dag som testar hur man kan återvinna energi från spillvatten. Därför är vår närvaro i HSB Living Lab jätteviktig för framtidens hållbara boende.”

”Återvinning av energi genom till exempel ventilationsluft är vanlig idag. Och det finns gott om idéer när det gäller spillvatten. Men branschen har inte riktigt tagit till sig dem och jag hoppas att vi med detta projekt kan hjälpa till att föra utvecklingen i rätt riktning.”