Projekt

Spara på vatten – men inte på upplevelsen

Att minska vattenförbrukningen i ett hushåll är fullt möjligt med modern teknik, men att göra det med bibehållen komfort för användaren är en större utmaning. I ett projekt i HSB Living Lab har HSB...

Diskmaskinsvanor under luppen

Hur använder en vanlig göteborgare sin diskmaskin? Och vad krävs för vanorna ska bli mer hållbara? Det är fokus i en pågående studie på Chalmers, där bland annat HSB Living Lab används som testarena.

Framtidens energibesparande golvbrunnar

Energifrågan har seglat upp som en av de mest brännande frågorna i samhället, och behovet av ny klimatneutral produktion och energieffektiviseringar är stort. I HSB Living Lab testas en innovation ...

Duschar för framtiden i HSB Living Lab

Varmt vatten är en av de stora bovarna när det kommer till energi och resursförbrukning i hemmet. I HSB Living Lab testas nu duschar som hjälper de boende att minska sin påverkan. – Det märks att ...

Mikroplast från kläder: forskning banar väg för ny mätstandard

Vilket plagg släpper ifrån sig mest mikroplaster i tvättmaskinen? Det har undersökts i forskningsprojektet MinShed som bedrivits i samarbete med bland andra HSB Living Lab. Efter tre år avslutas nu...

Mimbox i HSB Living Lab

Smart teknik återanvänder och renar tvättvatten

Våra tvättvanor lämnar klimatavtryck, både genom vattenanvändning, energiförbrukning och farliga utsläpp. Den världsunika innovationen Mimbox löser tre problem i ett slag – den sparar både vatten o...

Uppkopplade sensorer för detektion av vattenläckage

Start-up bolaget Hiotlabs har under 6 månader 2018 testat sin uppkopplade lösning för digital skadeprevention i HSB Living Lab. Med hjälp av uppkopplade sensorer och Hiotlabs egenutvecklade plattfo...

Labtrinos smarta vattenmätare

Applicerad AI på vattenförbrukning

Genom att endast ha vattenmätare på stammen till en lägenhet är det möjligt att mäta och presentera vattenförbrukning från exempelvis dusch, toa eller diskmaskin. Världsunika och uppkopplade vatten...

Var ska vattnet ta vägen? Testbäddar för utvärdering av dagvattenanläggningar

Klimatförändringarna har gett upphov till intensivare skyfall. När städerna förtätas blir platserna dit regnet kan ta vägen färre och kapaciteten i ledningarna under marken blir ansträngda. På HSB ...

Innovativ dagvattenhantering på HSB Living Lab

RISE, Göteborg Stad, Gryaab, Luleå Tekniska Universitet, Chalmers, HSB och ett antal teknikleverantörer har under 4,5 år drivit ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprojekt kopplat till hållbar...

Spola med återvunnet vatten

I dag spolar vi våra toaletter med prima dricksvatten, något som inte kommer att vara hållbart i framtiden. I HSB Living Lab tar man redan nu till vara och renar det vatten de boende duschat i, så ...

Taggade kläder i HSB Living Lab

Taggade plagg ger korrekt svar på tvättvanor

Genom att märka plagg med en digital tagg får forskarna veta hur ofta och i vilken temperatur de tvättas. Undersökningen syftar till att minska kläders totala miljöpåverkan. — Välbehövlig forskning...

Zhenyuan Xia studerar grafen

Vattenrening med grafenfilter

Varje gång vi duschar, tar bort smink eller tvättar händerna så spolar vi ner en mängd olika ämnen i avloppet, varav flera är skadliga för både hälsan och miljön. I HSB Living Lab ska nu de boendes...

Så kan vatten sparas genom enkel mätning

Vatten är inte gratis, ändå behandlar vi det ofta så. Företaget Quandify (f.d. Labtrino) har tagit fram en särskild teknik som ska göra människor mer medvetna om sin vattenförbrukning. - Man kan sä...

VÄRMEÅTERVINNING AV SPILLVATTEN - Återvinn energi när du står i duschen

Ett av forskningsprojekten i HSB Living Lab undersöker hur man kan utvinna energi ur det använda vattnet i duschen. En värmeväxlare under duschkabinen gör hela jobbet.

Knappen som kan minska vattenförbrukningen

Framtidens bostäder måste hitta nya sätt att minska sin förbrukning. När det kommer till vatten har det i HSB Living Lab satts igång ett projekt där syftet är att undersöka hur våra beteenden kan f...

DEN SOM SPARAR MEST VATTEN VINNER - Mobilspel ska trigga vattenbesparing

Vatten är en förnybar men begränsad resurs. Vår vattenanvändning i hemmet är tidigare inte kartlagd i termer social kontext, färdigheter och teknologi.

Återvinning av gråvatten

Vattnet från en dusch tar visserligen en tur till reningsverket men hamnar så småningom i hav, sjöar och vattendrag. Tänk om man istället kunde återanvända det? HSB Living Lab samarbetar med Grayte...