På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Vertikal odling i gemensamma utrymmen

Tänk dig att kunna plocka färsk basilika i trapphuset! I samarbete med Green City Farming undersöker HSB Living Lab hur det fungerar att ha gemensam hydoponisk grönsaksodling i fastigheten. Vilka grödor fungerar bäst? Hur mycket skötsel innebär odlingen? Vad tycker de boende? Ja, det är frågor som man söker svar på i projektet.
Odla vertikalt inomhus för bättre skördar

Vertikal odling, alltså att odla på höjden, är ett smart och yteffektivt sätt att odla på. Om det är hydroponisk odling (utan jord, i enbart vatten och näringslösning) inomhus är man oberoende av årstider och kan få många skördar på ett år. Dessutom bevaras näringsämnen bättre i grödor som slipper långa transporter.

— Vad vi nu vill ta reda på är hur de boende upplever att ha odlingar i sina gemensamhetsutrymmen. Och hur det fungerar att ta hand om odlingarna, hur mycket skötsel och underhåll som behövs, säger Emma Sarin, projektchef HSB Living Lab.

— I det här projektet är vi nyfikna på om de boende upplever ett mervärde i sitt boende genom att kunna hämta till exempel färsk sallad i trapphuset Och samtidigt vill vi undersöka vad som krävs för att ha den här typen av nya odlingar tillsammans i en bostadsrättsförening. Vi vill kunna ge konkreta svar till de medlemmar som hör av sig och är nyfikna på hur det skulle kunna fungera hos dem.

Många människor är intresserade av sin hälsa och av matlagning. Exempelvis visar HSB Göteborgs senaste undersökning av västsvenskars idéer om framtidens boende att en stor andel är intresserade av hållbarhet och även av att dela funktioner i bostaden med sina grannar. Odlingar i flerfamiljshus skulle kunna ge både pinfärska bladgrönsaker och en gemensam angelägenhet som stärker sammanhållningen mellan grannar. Frågan är hur mycket skötsel och underhåll som krävs? Blir det flugor eller annan ohyra? Luktar det från odlingarna? Låter pumpen för mycket? Frågor som projektet Vertikal odling och ökat värde i bostaden förhoppningsvis ger svar på.

Under våren 2020 påbörjades konstruktionen av två fristående väggelement (en meter breda, två meter höga) som nu är installerade i entréplan på HSB Living Lab. Pontus Karlgård, fastighetsskötare, HSB Göteborg, har tillsammans med samarbetspartnern Green City Farming utformat odlingen för bästa upplevelse och funktion och använt grödor som passar bra. Sedan april har väggarna med tillhörande växter varit på plats i huset, berättar Christer Tilk, Green City Farming.

— Det handlar alltså om hydroponi som betyder att man odlar utan jord, grödorna växer i ett slutet system med bara vatten och näringslösning. Poängen med den här typen av system är att man påskyndar processen med hjälp av led-belysning som gör att man kan få upp till 17 skördar per år, säger han.

Hemma i sin källare har Christer Tilk egna vertikala odlingar som gör honom självförsörjande på bladgrönsaker och kryddor. Han har prövat olika sorters basilika, sallader, mynta, persilja och spenat. Planen är att utveckla konstruktion framöver så att man också kan odla jordgubbar och andra bär på höjden.

— I samarbetet med HSB Living Lab hoppas jag att vi får vara med och skapa gemenskap i huset och ge de boende chans att dela en intressant resa. Samtidigt får de ett tillskott till vad de annars äter i form av helt obesprutade väldigt lokalt odlade grönsaker, säger Christer Tilk.

De boende involveras i olika utsträckning i olika forskningsprojekt och undersökningar som bedrivs i HSB Living Lab. I detta projekt kommer de boende att få vara med och skörda och äta det som odlas. Fastighetsskötare Pontus Karlgård ansvarar för den löpande skötseln.

I slutet av året hoppas Emma Sarin att hon och de andra inblandade i projektet ska ha dragit värdefulla lärdomar att ta med in i fortsatt planerande av framtidens bostäder.

— Vi hoppas lära oss mer om både hur vertikal odling i gemensamma utrymmes inomhus ska utformas på bästa sätt och hur de boende upplever nyttan/glädjen och priset för att ha odlingarna i husets gemensamma ytor, säger Emma Sarin.