På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
HSB Karlskoga-Degerfors

Information PUL

Så behandlar vi personuppgifter om våra medlemmar

Vi vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av medlemskap i HSB. HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund och de 30 regionala HSB-föreningar (ekonomiska föreningar) som tillsammans verkar genom HSB Riksförbund. HSB ägs och drivs av medlemmarna, d.v.s. de bostadsrättsföreningar och individer som är medlemmar i en regional HSB-förening. Såväl HSB Riksförbund som de olika regionala HSB-föreningarna äger även ett antal olika bolag, s.k. HSB-Bolag såsom HSB Affärsstöd AB. Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är den regionala HSB-förening som du valt i samband med din ansökan till HSB. Väljer du till exempel att bli medlem i HSB Stockholm är det HSB Stockholm ek.för. som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.

Inhämtande av uppgifter

Vi inhämtar uppgifter i första hand direkt från dig i egenskap av medlem i HSB. Det gäller uppgifter som namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer samt uppgifter med anknytning till HSB såsom eventuella förtroendeuppdrag i regional HSB-förening eller en HSB-bostadsrättsförening. Dessa uppgifter kompletteras och uppdateras över tid, via andra register som folkbokföringen eller från en HSB-bostadsrättsförening som du är medlem i. Användningen av dina uppgifter Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera medlemskapet i föreningen och för att kunna ge dig tillgång till information och tjänster som erbjuds medlemmar i HSB. Uppgifter används vidare för framställande av statistik som används i HSBs verksamhet. Detta innebär exempelvis att vi använder dina personuppgifter för att ta och hålla kontakt med dig som medlem, skicka dig medlemstidning, göra medlemsundersökningar och erbjuda dig deltagande i olika evenemang som HSB arrangerar eller stödjer. När du är inloggad via HSB:s webb kommer du att se de kontaktuppgifter och uppgifter om ditt boende som vi har om dig.

Utlämnande av uppgifter

Vi kan komma att tillhandahålla eller lämna ut personuppgifter till bolag inom HSB-sfären, framförallt HSB Affärsstöd AB, för att dessa ska kunna erbjuda tjänster till medlemmarna. Uppgifter, såsom uppgift om medlemskap i HSB och kontaktuppgifter, kan i begränsad omfattning även tillhandahållas eller lämnas ut till utvalda samarbetspartners utanför HSB-sfären för att dessa ska kunna erbjuda eller tillhandahålla tjänster eller förmåner till medlemmar i HSB.

Om ditt medlemskap upphör

Dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid ditt medlemskap i HSB består. Viss behandling kan dock även fortsätta upp till ett år efter medlemskapets upphörande för att följa upp ditt utträde, såvida inte annat följer av lag.

Dina rättigheter

Du kan som medlem i HSB anmäla till din regionala HSB-förening (kontaktuppgifter hittar du på HSB.se/kontakt) att du inte vill att dina uppgifter behandlas av HSB för direktmarknadsföringsändamål, såsom för erbjudande av tjänster från samarbetspartners. Du kan också anmäla till din regionala HSB förening (kontaktuppgifter hittar du på HSB.se/kontakt)om du inte vill ta emot marknadsföring per e-post. Du kan vidare begära att eventuella felaktiga eller inkompletta personuppgifter i vårt register rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta din regionala HSB förening (kontaktuppgifter hittar du på HSB.se/kontakt). Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång om året kostnadsfritt få närmare information om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig, samt hur dessa uppgifter behandlas. En sådan begäran ska ske skriftligen till din regionala HSB förening (kontaktuppgifter hittar du på HSB.se/kontakt). Har du andra frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta din regionala HSB förening (kontaktuppgifter hittar du på HSB.se/kontakt).

Övrigt

Vänligen notera att bolag och föreningar inom HSB-sfären utöver vad som anges i denna information självständigt kan komma att behandla personuppgifter i sin respektive verksamhet. Vidare kan föreningar och bolag inom HSB-sfären i olika sammanhang komma att inhämta samtycke eller lämna information om viss särskild behandling av personuppgifter om dig.