På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Våra webbplatser hsb.se och blogg.hsb.se innehåller cookies. En cookie  är en liten textfil, som webbplatsen som du besöker begär att spara på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Så säger lagen

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om:

 •     att webbplatsen innehåller cookies,
 •     vad cookies används till.


Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se används för att webbplatserna ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatserna efter de val som du gör på dem.

Det finns tre typer av cookies. Samtliga typer används på hsb.se och blogg.hsb.se:

 • Permanent cookie: Sparas på din dator under en bestämd tid. Denna cookie används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förenkla ditt användande av webbplatsen.
 • Sessionscookie: Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
 • Cookies för statistik. Dessa är till för vår statistik över hur många som besöker vår webbplats.

Att undvika cookies

Om du inte vill samtycka till cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies, eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Via  webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

En sund ekonomi bygger framtidens HSB

Vinsten i HSB går alltid tillbaka till verksamheten för att göra den ännu bättre.
För att kunna utveckla erbjudandet för medlemmarna, måste ekonomin vara sund och generera ett överskott – exempelvis för att kunna öka investeringarna i nyproduktionen och i IT- och tjänsteutveckling.

Ett kontinuerligt lönsamhetsarbete pågår i verksamheterna för att säkerställa effektivitet och utvecklingskraft i HSB-organisationen. Avkastningen på eget kapital nådde 2013 upp till målet för 2015 huvudsakligen beroende på försäljning av det gemensamma kontorshuset på Fleminggatan 41. Men även utan denna stiger glädjande nog den generella avkastningsnivån i verksamheterna.

När det gäller rörelsemarginalen sjunker den något men utgörs av stora skillnader mellan verksamheterna. Detta beror delvis på de olika strukturerna i verksamheterna samt att intäkter från nyproduktion och fastighetsförsäljningar slår olika enskilda år. Justerad soliditet som även fångar marknadsvärden utöver det bokförda värdet och därför kan ses som ett nyckeltal av den egentliga värdeökningen HSB-föreningarna stiger till 45 procent. Målet här var lågt satt från början men glädjande är att utvecklingen går från en robust situation i positiv riktning. När det gäller gemensamt affärs- och IT-system så sker en kraftsamling genom sammanläggande av de större drifts- och utvecklingsbolagen inom IT inom HSB. Detta kommer ytterligare bidra till bättre lönsamhet samt mer effektiv utvecklingskraft för HSB över tid.

Betaltjänster inom HSB

HSB tillhandahåller en rad betaltjänster inom ramen för vårt erbjudande:

HSB i siffror

Resultat HSB totalt (mkr) 2015

 • Nettoomsättning: 9 301
 • Balansomslutning: 32 358
 • Eget kapital: 7 930
 • Resultat efter finansiella poster: 1 009

HSBs mål

 • Genomsnittlig avkastning på eget kapital om 9 procent 2015
 • Rörelsemarginal om 10 procent
 • 20 procent justerad soliditet
 • Gemensamt affärs- och IT-system till 2015

Här står vi 2015

 • Avkastning på eget kapital 13,3 (11,6) procent
 • Rörelsemarginal 7,5 (6,8) procent
 • Justerad soliditet 45,8 (46) procent
 • Uppfylldes till årsskiftet 2014/2015 då HSB Affärsstöd bildades

Kort om HSB

 • 585 273 medlemmar (HÅR 2015)
 • 3 942 bostadsrättsföreningar (HÅR 2015)
 • 334 657 lägenheter i HSBs bostadsrättsföreningar*
 • 2 336 påbörjade lägenheter 2015 (HÅR 2015)
 • 612 422 310 000 kronor ungefärligt marknadsvärde samtliga HSB-lägenheter**
 • 105 239 medlemmar som bosparar och står i kö (HÅR 2015)
 • 2 462 591 förvaltat kapital i bosparandet


* Enligt rapporterad årsstatistik till HSB Riksförbund
** Baserat på ett genomsnittligt överlåtelsevärde för hela riket om 1 830 000 kr per lägenhet enligt Mäklarsamfundet 2013.