Ansvar för den egna lägenheten

10 november 2021

 Ansvar enligt Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA, Bostadsrättsinnehavaren/nyttjanderättsinnehavaren ansvarar för den egna lägenheten/lokalen.