Bastu

15 september 2022

Från om med den 3 oktober 2022 kommer bastun att stängas av måndag-torsdag. Bastun kommer att vara avstängd minst ett (1) år framåt. Detta p g a att relining kommer att ske i föreningen.

Det går att använda bastun fredag-söndag.