Brandsyn i trapphus

04 augusti 2020

 

Det som står i trapphusen ska tas in i lägenheten inkl. mattor och skor. Inget förutom rollatorer är godkänt för uppställning i trapphusen, ska vara ihopfällda. Vi erbjuder dig som äger/har barnvagn att ställa den i barnvagnsrum i miljöhuset. Kontakta vicevärden som kopplar på din tagg så att du kommer in där.

Det som står  i trapphusen och inte ska stå där tas om hand och får lösas ut det med 200 kr på vicevärdsexpeditionen.

Styrelsen