Styrelsens sammanträdestider

16 januari 2024 Datum för styrelsesammanträden vinter/vår/sommar 2024 16 januari 13 februari 12 mars 9 april 21 maj 18 juni Årsstämma 23 maj

Styrelsen sammanträder en gång i månaden med undantag av juli.

Om du vill framföra något till styrelsen går det bra att ta kontakt med vicevärden eller någon av oss.

Det går också bra att göra en skrivelse och lämna in till vicevärdsexpeditionen. Denna skrivelse tas då upp på närmast kommande styrelsemöte, därefter får du ett muntligt eller skriftligt svar på din skrivelse.