Styrelsens sammanträdestider

03 augusti 2022 Datum för styrelsesammanträden höst/vinter år 2022 16/8, 13/9, 11/10, 8/11, 6/12 Övrigt 28/10 budgetmöte 10/11 Informationsmöte till medlemmarna Irisgatan 2-102.

Styrelsen sammaträder en gång i månaden med undantag av juli.

Om du vill framföra något till styrelsen går det bra att ta kontakt med vicevärden eller någon av oss.

Det går också bra att göra en skrivelse och lämna in till vicevärdsexpeditionen. Denna skrivelse tas då upp på närmast kommande styrelsemöte, därefter får du ett muntligt eller skriftligt svar på din skrivelse.