Styrelsens sammanträdestider

25 januari 2023 Datum för styrelsesammanträden vinter/vår år 2023 17/1, 14/2, 14/3, 11/4, 9/5, 20/6 Övrigt Årsstämma 25/5

Styrelsen sammaträder en gång i månaden med undantag av juli.

Om du vill framföra något till styrelsen går det bra att ta kontakt med vicevärden eller någon av oss.

Det går också bra att göra en skrivelse och lämna in till vicevärdsexpeditionen. Denna skrivelse tas då upp på närmast kommande styrelsemöte, därefter får du ett muntligt eller skriftligt svar på din skrivelse.