Markiser

Styrelsen har beslutat om inköp av markiser och i maj 2017 delat ut information om vilken leverantör, vilka utföranden och färg som gäller vid beställning. Det är alltså endast val enligt utskicket som kan göras och varje bostadsrättsinnehavare ombesörjer själv beställning och betalning för sin bostad.