Strömlöst i lägenheten?

22 september 2019 Om det blir delvis eller helt strömlös i lägenheten, orsakas detta oftast av att någon utrustning i lägenheten inte är helt kurant och bör då åtgärdas.

 

I din bostad finns en el central (även kallad proppskåp) som innehåller säkringar som skyddar ditt elsystem från överbelastning. Skåpet kan sitta på lite olika ställen, vanligast är hallen. Det finns flera olika el centraler, de två vanligaste är:

 •  Äldre proppskåp, med så kallade "proppsäkringar". Förekommer i våra bostäder från början. När strömmen bryts går säkringen sönder och måste bytas.
 • Automatsäkringscentral, som har knappar som "faller ner" om systemet blir överbelastat. Här hittar du också jordfelsbrytaren. Förekommer i renoverade elskåp. Säkringen går inte sönder utan den slår bara ifrån.
 

 

Äldre proppskåp - om säkringen gått sönder

 

Ett proppskåp innehåller säkringar (proppar) som skyddar ditt elsystem från överbelastning. Om du belastar elsystemet hårt kan en eller flera säkringar gå sönder och strömmen bryts. Du behöver då byta propp. 

 1. Hitta och åtgärda orsaken till strömavbrottet.
 2. Hitta vilken säkring som har gått sönder. Du ser vilken som är trasig genom att den lilla färgpricken i änden har lossnat.
 3. Byt ut den trasiga mot en ny. Tänk på att välja rätt styrka. Säkringen ska ha samma färg som bottenplattan inne i skåpet. Grön=6A (Ampere), röd=10A, grå=16A
 4. Slå på apparaterna en och en efter att du har bytt säkring. 

 

Automatsäkringscentral - om säkringen slagit ifrån

 

Säkringarna är till för att skydda dig. Om strömmen bryts när elsystemet är överbelastat går inte säkringen sönder, den slår bara ifrån.

 1. Hitta och åtgärda orsaken till strömavbrottet.
 2. Återställ säkringen genom att trycka upp den säkringsknapp som har fallit ned.
 3. Slå på apparaterna en och en efter att du har återställt säkringen.
 4. Om problemet kvarstår kontakta en behörig installatör.

I dessa nya centraler finns också en jordfelsbrytare, som känner av om någonting är fel i din elanläggning och stänger då av strömmen.

Om jordfelsbrytaren slår ifrån och gör din bostad blir strömlös:

 1. Dra ur kontakten till den apparat som du nyligen kopplat in.
 2. Tryck upp knappen till jordfelsbrytaren som fallit ned.

Om jordfelsbrytaren slår ifrån igen behöver du göra en felsökning:

 1. Slå ifrån alla säkringar och slå på jordfelsbrytaren.
 2. Slå på säkring för säkring, en i taget, tills du ser var jordfelsbrytaren kopplar ifrån. Där har du felet.

 Om du bytt säkring (eller tryckt upp knappen till jordfältsbrytaren) och felet kvarstår - KONTAKTA ORDFÖRANDE I BRF BERGSMANNEN.