Folksam försäkringar

Fastighetsförsäkring, bostadsrättstillägg och skadedjursförsäkring

Källhagen har via HSB tecknat fastighetsförsäkring och bostadsrättstillägg hos Folksam försäkringsbolag.

Vi har även avtal om skadedjursbekämpning hos Folksam.
För felanmälan, ring HSB på tfn 010-303 27 00.