På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Brf Planens trivselregler

Brf Planen
Bostadsrättsföreningen Planens fastigheter byggdes 1958-1959.
Föreningens fastighet utgörs av 5 hus inrymmande 126 st lägenheter med bostadsrätt,
1 st lokal med bostadsrätt, 2 st lokaler med hyresrätt, 27 st garage och 25 st motorvärmarplatser.

Andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahands uthyrning skall skriftligen ske till styrelsen. Ansökan skall innehålla uppgifter om andrahands hyresgäst, uthyrningstid samt anledning till att man ej kan utnyttja sin bostadsrätt. Styrelsen beslutar om motiveringen till uthyrningen skall godkännas. Otillåten andrahands uthyrning kan leda till att man förverkar sin bostadsrätt.

Avgifter

Det åligger varje bostadsrättsinnehavare att betala månadsavgiften i tid. För sent inbetald månadsavgift kan leda till att man förverkar sin bostadsrätt.

Bilar
Bilar får endast parkera på därför avsedda parkeringsplatser.
De fria p-platserna är till för gäster och boende utan hyrd p-plats eller garage.

Balkonger
Blomlådor placeras på insidan av balkongräcke ur säkerhetssynpunkt. Grillning på balkongen får endast ske med elgrill och i samråd med grannarna.

Bredband
Bredband kan tecknas via telia eller comhem.
Bägge anslutningarna finns i lägenheten.

 

Budget/Bokslut
Föreningens räkenskaper gäller för kalenderår. Budgeten görs under oktober/november och där fastställs normalt avgiften för kommande år. Bokslutet ingår i den årsredovisning som medföljer kallelsen till årsstämman.


Cyklar
Cyklar förvaras i cykelrummen eller i de cykelställ som finns utomhus.


Fastighetsservice

Fastighetsservicen handhas av HSB-service.
Om du har läckande kranar, stopp i avloppet, kalla element m.m. anmäl omedelbart . Kostnaden för dessa reparationer ingår i avgiften.

 

Felanmälan
Felanmälan görs på telefon :0243-257125. Öppettider Måndag-torsdag. 8.00-16.00,
Fredag. 8.00-15.30, Lunch 12.00-13.00.

Katastroflarm vid översvämning, blixtrande elledningar och dylikt 0243-257145

Om felet inte beror på något föreningen ansvarar för, och om felet inte
kunnat vänta till nästa arbetsdag, blir den boende kostnadsansvarig.

Fest

Det är trevligt med fest. Skall du ha en större fest är det lämpligt att tala om det för dina grannar i förväg. Efter klockan 22 måste du dämpa ner ljudnivån då dina grannar har rätt till lugn och ro. Så kallade efterfester är ej tillåtna i vår förening.

 

Förråd
Till varje lägenhet hör två källarförråd varav ett i matkällaren. Se till att förråden är låsta oavsett om de används eller ej. Ingenting får stå utanför förråden.


Förvaltning

Brf Planens ekonomiska och tekniska förvaltning
sköts av HSB Dalarna.


Garage
Det finns 27 garageplatser i fastigheten. Till dessa finns en kö. Anmälan om garageplats görs till vice värden. För garageplatsen upprättas ett hyreskontrakt.

Grovsopor

Container placeras ut en gång på våren och en gång på hösten. Under övrig tid hänvisas till kommunens uppsamlingsställen.

 

Gård
På gården finns en lekpark och några piskställningar. Under sommaren ett antal trädgårdsmöbler för de boende. Det finns
också äpplen, päron, plommon och körsbärsträd samt smultron och rabarber. Dessa är till för de boende.

Hemförsäkring

Se till att du har hemförsäkring den är en ovärderlig hjälp om du skulle ha otur och råka ut för en skada.
Bostadsrättstillägs försäkringen har tecknats kollektivt
av föreningen, så den behöver du ej i din hemförsäkring


Hobbyrum
I källaren Malmgatan 31c finns ett hobbyrum som får användas av de boende för olika former av hobbyarbeten. Din lägenhetsnyckel passar.

Husdjur

Om du har husdjur är du skyldig att se till att de inte stör grannarna. "Detta är vanligt med hundar som lämnas ensamma". Rastning av hundar får ej ske på föreningens gräsmattor. Katter får inte springa lösa eller sätta sig i barnens sandlådor.

Hänsyn
Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att du i ett flerfamiljshus har grannar runt om kring dig. Störningar som höga skrik, hög musik och liknande är ganska onödigt om man tänker på att inte störa sina grannar. Den som stör sina grannar och inte rättar sig efter tillsägelse och varning, riskerar att bli uppsagd från sin bostadsrätt. Som bostadsrättsinnehavare är man ansvarig också för alla som tillhör ens hushåll samt även för besökande till lägenheten
Information
Information från styrelsen lämnas i samband med årsstämman, samt viktiga meddelanden skriftligen i brevlådorna. Aktuella meddelanden anslås på anslagstavlorna i entrén.

 

Kabel TV

Föreningen är ansluten till Comhems kabel TV. Kostnaden för detta ingår i månadsavgiften.

 

 


Mattpiskning

Mattpiskning får ej förekomma från balkongen, piskställningar finns på gården.

 


Motorvärmare
Det finns 25 motorvärmarplatser i föreningen. Till dessa finns en kö.
Anmälan om motorvärmarplats görs till vice värden. För motorvärmarplatsen upprättas ett hyreskontrakt.

 

Nycklar
Nycklar och lås i fastigheten har hög säkerhetsnivå, detta innebär bland annat att ett intyg från vicevärden måste medfölja om man skall skaffa extranyckel


Port
Portarna är av säkerhetsskäl låsta mellan kl. 21.00 och 04.00. Det är absolut förbjudet att ställa upp dörren under den tid den skall hållas låst.


Rökning

Rökning är ej tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen.

 


Skadedjur

Eventuell upptäckt av skadedjur skall omedelbart anmälas.


Sopor

Sopor som slängs i sopnedkasten skall vara väl förpackade. Sortera soporna och frakta tidningar,glas, m.m. till sina uppsamlingsplatser så håller du kostnaderna nere och gynnar miljön.

 


Stadgar
Gällande stadgar för Brf Planen är från 2003.


Styrelse

Styrelsen väljs på föreningens årsstämma. Styrelsen sköter, beslutar om och ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen.

 

Städning
Entrén och trappuppgångar städas en gång per vecka. Källargångarna en gång per månad.

 


Säkerhet / Stöld
För att höja säkerheten. Se till att porten alltid går i lås
Släpp inte in okända personer i fastigheten
Stäng alltid öppna källardörrar Ha alltid lås på källarföråden
Rapportera om något ej fungerar.

 

Tvättstuga
Tvättstugan är kanske den viktigaste gemensamma utrymmet i hela huset och en plats där många goda grannrelationer skapas. Följ bokningsreglerna.
Var rädd om maskinerna när du tvättar. Städa efter dig. Lämna tvättstuga och torkrum i det skick du själv vill finna dem då du skall tvätta.

 

Trapphus
Ställ inte saker i trappan eller utanför dörren. Cyklar, skidor, dörrmattor m.m. får ej hindra städningen av trapphuset.
Tänk på att du stör dina grannar om du är högljudd eller springer i i trappan.

Underhåll

Se bilaga.


Ventilation
Fastigheten är utrustad med centalfläktar på vindarna. Detta innebär att endast kolfilterfläkt får monteras i köket.


Vicevärd

Bostadsrättsföreningens styrelse företräds i det löpande arbetet av en vice värd. Vice värden som är styrelsens verkställande funktionär utses av styrelsen.

 

Årsstämma
Föreningsstämma hålls senast under juni månad. Kallelse lämnas till varje bostadsrättshavare. Motion till föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast under februari. Utnyttja din möjlighet att påverka föreningens verksamhet genom att gå på föreningsstämman.