Om din bostadsrätt

Bra att veta! - Vem äger bostaden?

När Du bor i en HSB bostadsrättsförening är det Du själv som tillsammans med övriga medlemmar i föreningen äger hus och mark. Du har bostadsrätt till Din lägenhet och i denna förening även till den mark som upplåtits till Dig med bostadsrätt. Det är alltså ingen utomstående som äger Ditt hem utan Du och Dina grannar som medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Bostadsrättsföreningen som kollektiv ansvarar för det gemensamma samt för yttre underhåll av fasader etc. Lägenhetens inre underhåll svarar den enskilde bostadsrättshavaren för.

-----------------------------------------------------------

Vem bestämmer månadsavgiften?

Bostadsrättsföreningens styrelse har den direkta ledningen och ansvaret för förvaltningen av området. Styrelse utses bland de boende. Valet sker på den årliga föreningsstämman.

Bostadsrättsföreningens styrelse bestämmer månadsavgiften ("hyran"). Avgiften skall täcka föreningens kapitalkostnader, driftkostnader och avsättning till yttre underhåll. Avgiften blir aldrig högre än vad som långsiktigt behövs för att klara kostnaderna för just Din förenings skötsel.

-----------------------------------------------------------

Får jag bygga om eller ändra i lägenheten?

Med bostadsrätt bestämmer Du själv.
Vill Du slå ihop två rum till ett, sätta igen en dörr eller planera om köket så gör Du det.

Enda villkoret är att förändringarna sker inom ramen för gällande lagar och normer och inte ställer till skada för Dina grannar.
Innan Du gör förändringar skall Du rådgöra med bostadsrättsföreningens styrelse.

-----------------------------------------------------------

Insatsen och upplåtelseavgiften

Hur är det med insatsen och upplåtelseavgiften?

För bostadsrättslägenheten betalar Du en insats grundad på bostadens storlek och för den upplåtna marken en upplåtelseavgift grundad på storlek och läge.

Det är Din medverkan i bostadsfinansieringen och det gör Dig till delägare och medlem i den bostadsrättsförening som äger fastigheten.