Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Digitala tjänster i Mitt HSB

Det inloggade gränssnittet ”Mitt HSB” ingår för alla våra kunder inom Ekonomisk förvaltning.
Samtliga medlemmar och styrelsemedlemmar har tillgång till Mitt HSB via webben där du enkelt loggar in med Bank ID (eller användarnamn och erhållet lösenord).
Mitt HSB är rollstyrt och din roll i föreningen styr din behörighet till information och tjänster.

Som medlem ser du information om just din lägenhet, några exempel är:

 • Avier och OCR-nummer för betalning hyror och avgifter
 • Gjorda pantnoteringar på lägenheten
 • Information om lägenheten så som betalningar, ytor mm
 • Blanketter & broschyrer samt informationsmaterial
 • Årsredovisning och stadgar

Som styrelsemedlem hittar du förutom information, även våra digitala tjänster som gör ditt styrelsearbete enklare idag och i framtiden. Några exempel på digitala är:

 • Attest av föreningens fakturor
 • Uppsättning av attesträtt med villkor för attestanter i föreningen
 • Godkännande av överlåtelser, uttag av kreditupplysning
 • Ändringar av styrelsesammansättning kopplat till Bolagsverket
 • Tillgång till resultat- och balansräkning och andra ekonomiska rapporter
 • Tillgång till saldolistor över tillgodohavanden och skulder samt medlemsförteckning och aviseringsförteckning mm
 • Grafer över föreningens likviditet
 • Tillgång till föreningens årsredovisningar, stadgar, registreringsbevis och avtal med HSB

HSB Dokument

Ni i styrelsen får smidig åtkomst till en lagringsplats där alla viktiga dokument, avtal och ritningar kan samlas på ett ställe, med en navigering och mappstruktur som fungerar lika bra på dator, mobil och surfplatta.
Här finns även möjlighet att bygga upp bostadsrättsföreningen interna digitala kommunikation genom att t.ex. i egen mappstruktur lagra dokument och skapa nyhetsbrev eller boendeinformation som sedan lätt kan delas med föreningens medlemmar i Mitt HSB. Medlemmen får då en mejlnotifiering om att det finns ny information på Mina sidor under Mina dokument.

HSB Grannforum

HSB Grannforum - ger boende i er bostadsrättsförening möjligheten att i ett slutet forum skapa grannsämjan och nya relationer via dator, surfplatta eller mobil. Att på ett lätt sätt kunna knyta an till grannar bidrar till ansvarstagande och ett trevligt klimat i huset.

HSB Köhantering

Ett digitalt kösystem för p-plats, garage eller förråd.
Tjänsten innebär att boende själva hanterar sin köhantering digitalt i Mitt HSB - dygnet runt och var de än befinner sig.
Med tjänsten skapas en effektivare hantering vid fördelning av lediga objekt, förbättrar tillgängligheten och ger den boende en tydligare överblick över sin aktuella kösituation. Samtidigt som det blir smidigare för er i styrelsen.

Kontakta oss

Vill du få kostnadsfri rådgivning eller offert på denna eller någon annan tjänst inom fastighetsförvaltning? Fyll i vårt formulär så hör vi av oss.

Vill du veta mer om våra andra tjänster?

Ekonomisk förvaltning

Teknisk förvaltning

Fastighetsskötsel

Fastighetsförvaltare

Specialtjänster

Energitjänster

Projektledning bygg

Mark & Trädgård

Medlemskap

Få kostnadsfri rådgivning eller offert från HSB MälarDalarna

Kontaktformuläret nedan är enbart för förfrågningar om förvaltningstjänster.
(Har du en fråga som inte rör förvaltningstjänster, till exempel om medlemskap, parkering och avier eller ska felanmäla något trasigt i din lägenhet? Kontakta vår Kund- och Medlemsservice).
 

Vi är intresserade av:
Hur fick du information om våra förvaltningstjänster?