Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Specialtjänster för brf i Borlänge, Västerås och Örebro

Vår kompetens är bred och vi kan bland annat erbjuda en hel del tekniska specialtjänster så som OVK, Systematiskt brandsskyddsarbete, kontroll av radon, lekplatsbesiktningar,  kontroll av Legionella mfl. Våra medarbetare har lång erfarenhet och är välutbildade. Här nedan är några exempel på de arbeten som vi kan hjälpa er med:

Vare sig bostadsrättsföreningen eller fastigheten är placerad i Borlänge, Västerås eller Örebro, eller på någon lite mindre ort i vårt verksamhetsområde så erbjuder vi våra tjänster oavsett om ni är medlemsförening eller inte.

Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll även kallad OVK är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. (Klicka på rubrik för mer information)

Systematiskt brandsskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är lagstadgat enligt Lagen om skydd mot olyckor. Det systematiska brandskyddsarbetet är ett metodiskt sätt att skapa ordning och reda avseende sina brandskyddsfrågor. Detta sker genom en kontinuerlig process där de viktigaste delarna är dokumentation och regelbunden uppföljning. (Klicka på rubrik för mer information) 

Kontroll av Radon

Eftersom radon är en osynlig, luktfri gas måste du mäta radonhalten i inomhusluften för att veta hur mycket radon som finns i ditt hem. Vid radonmätning i flerbostadshus gör man ett urval av lägenheter som ska mätas. Minst 20% av sammanlagda antalet lägenheter ska mätas. Samtliga lägenheter i markplan utan källare under ska ingå i mätningen. (Klicka på rubrik för mer information)

Besiktning av lekplatser

En levande utemiljö gör mycket, inte minst för barnen. Vi kan hjälpa till med säkerhetsbesiktning av lekplatser. Vid besiktningen kontrolleras bland annat lekredskapen och om det finns några uppenbara risker. Allt presenteras i ett besiktningsprotokoll för att få en god översyn. (Klicka på rubrik för mer information)

Legionella

Vi hjälper er att se över tappvattensystemet i förebyggande syfte, för att säkerställa att systemet fungerar som avsett, eller i mer akut syfte om ni fått indikationer om förekomsten av Legionella. Vi börjar alltid med en anläggningsinventering och temperaturmätning för att identifiera eventuella felaktigheter i systemet. Efter det tar vi fram en handlingsplan med åtgärdsförslag. (Klicka på rubrik för mer information) 

Specialreparation

HSB MälarDalarna har kompetensen att bl.a. utföra alla typer av elarbeten, VVS-arbeten, installering av ny tvättutrustning samt reparation och försäljning av vitvaror och vi kan även hjälpa till med viss grov- och finsnickeri mm. Vi vänder oss till bostadsrättsföreningar i och utanför HSB, och de medlemmar som bor där. (Klicka på rubrik för mer information)

Underhållsplan

Underhållsplanering är en grundläggande del av en bostadsrättsförenings verksamhet. Planen hjälper till att identifiera underhållsbehovet, bestämma när det ska utföras och prissätta varje åtgärd. Genom att ha kontroll på underhållskostnaderna slipper föreningen obehagliga överraskningar och skapar trygghet och stabilitet för de boende. Vi har även möjlighet att simulera olika scenarier och vågar påstå att vårt egenutvecklade system är marknadens bästa verktyg när det gäller att skapa underlag för att göra budget och prognoser. (Klicka på rubrik för mer information)

Kontakta oss

Vill du få kostnadsfri rådgivning eller offert på denna eller någon anna tjänst inom fastighetsförvaltning? Fyll i vårt formulär så hör vi av oss.

Vi har verksamhet i större delen av Dalarna, Västmanland och Örebro län med centralorterna Borlänge, Västerås och Örebro.

Vill du veta mer om våra andra tjänster?

Ekonomisk förvaltning

Teknisk förvaltning

Fastighetsskötsel

Fastighetsförvaltare

Energitjänster

Projektledning bygg

Medlemskap

Få kostnadsfri rådgivning eller offert från HSB MälarDalarna
HSB MälarDalarna är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vi samlar in och behandlar ovan angivna personuppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag. Personuppgifterna vi samlar in och behandlar sker på laglig grund, vilket innebär att vi inte kan radera dina personuppgifter till dess att laglig grund saknas. Om laglig grund förfallit kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter gällande detta ärende.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy.