Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Vanliga frågor och svar

Var hittar jag mina avier med OCR-nummer?

Via knappen ”Logga in” uppe till höger kommer du till Mitt HSB. Där kan du bland annat ta del av dina avier med tillhörande OCR-nummer.

Vem ska betala in avgiften?

Det är den som är ägare av lägenheten den förste dagen i månaden är betalningsansvarig för hela månadsavgiften. Vid tillträdesdagen mitt i månaden brukar säljare och köpare fördela avgiften mellan sig på tillträdesdagen. Är en mäklare inblandad brukar de hjälpa till att reglera avgiften i likvidavräkningen.

Hur betalar jag första månadsavgiften i min nya bostadsrätt?

I samband med tillträdet av bostadsrätten skickar vi ut nya avier ut i de nya ägarnas namn, förfallodatumet flyttas fram för att ni inte ska riskera att bli försenade med första inbetalningen.
Avierna är personliga och betalas avgiften in på fel avi så riskerar köparen att få betalningspåminnelser och inkassokrav. Med andra ord, betala aldrig med förra ägarens avi utan avvakta egna avier i eget namn.

Varför har jag fått avier fast jag sålt min bostadsrättslägenhet?

På tillträdesdagen krediteras dina avier som säljare och nya skickas ut till köparen. Förbrukning av exempelvis el, vatten, värme eller eventuell överlåtelse- eller pantavgift, som debiteras retroaktivt, kommer då på en separat avi till dig som sålt din bostadsrätt.

Vad menas med IMD?

IMD är en förkortning av ”Individuell Mätning och Debitering” vilket innebär att energiåtgången mäts i varje lägenhet samt att varje lägenhetsinnehavare betalar för sin egen förbrukning av exempelvis el, värme och varmvatten.

Hur fungerar HSB Bospar?

Genom att bospara i HSB har du möjlighet att spara pengar till kontantinsatsen och du får möjlighet till förtur till HSBs hyresrätter och nybyggda bostäder över hela landet. Läs mer om Bospar hsb.se/bospar.

Hur många HSB bosparpoäng har jag?

Via knappen "Logga in" uppe till höger kommer du till ”Mitt HSB” där du kan se hur många bosparpoäng du har. Om du vill följa ditt sparande logga in med BankID i Hembanken (Danske Banks internetbank).

Vad är överlåtelseavgift?

Det är en avgift som tas ut i samband med en överlåtelse av bostadsrätt, vilket innefattar bland annat försäljning och gåva. Avgiften ska kompensera bostadsrättsföreningen för de administrativa kostnader som uppstår i samband med en överlåtelse.

Vad är pantsättningsavgift?

Vid pantsättning av bostadsrätt får det enligt bostadsrättsföreningens stadgar tas ut en avgift av bostadsrättsinnehavaren. Avgiften tas ut för nya pantsättningar och omplaceringar av befintliga lån. Pantsättningsavgiften debiteras på nästkommande kvartalsavi. Notera att det är en avgift per lån, därmed kan du få flera pantsättningsavgifter beroende på hur ditt lån är strukturerat.

Avgift och hyra

Var hittar jag mina avier med OCR-nummer?

Via knappen "Logga in", uppe till höger i den gula listen, kommer du till "Mitt HSB". Där kan du bland annat ta del av dina avier med tillhörande OCR-nummer.

Hur betalar jag första månadsavgiften i min nya bostadsrätt?

I samband med tillträdet av bostadsrätten skickar vi ut nya avier ut i de nya ägarnas namn, förfallodatumet flyttas fram för att ni inte ska riskera att bli försenade med första inbetalningen.
Avierna är personliga och betalas avgiften in på fel avi så riskerar köparen att få betalningspåminnelser och inkassokrav. Med andra ord, betala aldrig med förra ägarens avi utan avvakta egna avier i eget namn.

Autogiro och E-faktura

Du kan enkelt anslut dig till autogiro om föreningen är ansluten. Anmälningsblankett får du av oss.
Bostadsrättshavaren bör kontakta sin bank om denne vill avsluta sitt autogiro.
Vill du ansluta dig till E-faktura gör du det i din internetbank. Använd avtalsnumret som du hittar uppe till höger på dina avier. För att det ska fungera måste du själv stå som avimottagare.

Vem ska betala in avgiften?

Det är den som är ägare av lägenheten den förste dagen i månaden är betalningsansvarig för hela månadsavgiften. Vid tillträdesdagen mitt i månaden brukar säljare och köpare fördela avgiften mellan sig på tillträdesdagen. Är en mäklare inblandad brukar de hjälpa till att reglera avgiften i likvidavräkningen.

Kan ni dela avgiften mellan oss som köper och säljer, det är mitt i månaden? 

Nej, vi fördelar inte månadsavgiften. Se ovan.

Varför har jag fått avier fast jag sålt min bostadsrättslägenhet?

Först på tillträdesdagen krediteras dina avier som säljare och nya skickas ut till köparen. Förbrukning av exempelvis el, varmvatten, värme eller eventuell överlåtelse- eller pantavgift, som debiteras retroaktivt, kommer då på en separat avi till dig som sålt din bostadsrätt.

Vad menas med IMD?

IMD är en förkortning av ”Individuell Mätning och Debitering” vilket innebär att energiåtgången mäts i varje lägenhet samt att varje lägenhetsinnehavare betalar för sin egen förbrukning av exempelvis el, värme och varmvatten.

Vad är en överlåtelseavgift?

Det är en avgift som tas ut i samband med en överlåtelse av bostadsrätt, vilket innefattar bland annat försäljning och gåva. Avgiften ska kompensera bostadsrättsföreningen för de administrativa kostnader som uppstår i samband med en överlåtelse.

Vad är en pantsättningsavgift?

Vid pantsättning av bostadsrätt får det enligt bostadsrättsföreningens stadgar uttas en avgift av bostadsrättsinnehavaren. Avgiften tas ut för nya pantsättningar och omplaceringar av befintliga lån. Pantsättningsavgiften debiteras på nästkommande kvartalsavi. Notera att det är en avgift per lån, därmed kan du få flera pantsättningsavgifter beroende på hur ditt lån är strukturerat.

Vem bestämmer avgiften?

Styrelsen i din bostadsrättsförening fastställer avgiften så att de sammanlagda avgifterna ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi i föreningen. Avgiften fördelas sedan till bostadsrättshavarna enligt föreningens stadgar.

HSB Bospar

HSBs bosparande är mer än ett vanligt sparande. Du får möjlighet till dubbla förturer – till både hyresrätter och nybyggda bostadsrätter över hela landet.
För att bospara i HSB måste du vara medlem i någon av landets HSB-föreningar. Du väljer själv hur mycket du vill spara i månaden och får en poäng per sparad hundralapp, max fem poäng per månad och 60 poäng per år. Läs mer om bosparande och börja bospara på hsb.se/bospar.

Hur många HSB bosparpoäng har jag?

Via knappen "Logga in" uppe till höger kommer du till "Mitt HSB". Där kan du se hur många bosparpoäng du har. Om du vill följa ditt sparande logga in med BankID i Hembanken (Danske Banks internetbank).

Vilken plats har jag i bostadskön?

HSB har ingen kö utan fördelar bostäder i första hand till bosparande medlemmar. Hur många bosparpoäng som krävs varierar beroende på övriga sökanden och deras bosparpoäng.

Hyra ut i andra hand

När du önskar hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du alltid inhämta ett godkännande av din hyresvärd/bostadsrättsförening. Det är du som är bostadsrättshavare eller innehavare av förstahandskontraktet som ansvarar för lägenheten, dess skick och betalning av hyra/avgift under uthyrningsperioden. Bostadsrättsföreningar har utifrån sina stadgar rätt att ta ut en avgift med anledning av en andrahandsupplåtelse. För att du ska veta vad som gäller för just din lägenhet hänvisar vi dig till din förenings stadgar.

Blanketter

Hämta ansökningsblankett om uthyrning i andra hand på "Mitt HSB", via knappen "Logga in" uppe till höger i den gula listen.  Fyll i mallen som du hittar bland dokumenten, skriv ut för underskrift och skicka sedan blanketten till din bostadsrättsförening. Är du inte ägare av din bostad, utan hyr den, så skickar du in blanketten till din hyresvärd för vidare handläggning.

Extra avgift vid andrahandsuthyrning

Om det finns inskrivet i föreningens stadgar så kan bostadsrättsföreningen ta ut en extra avgift för andrahandshyresgäster.

Medlemskap

Om du vill bli en av våra 550 000 medlemmar, eller om du vill söka medlemskap för din bostadsrättsförening, har du hittat rätt. Allt om vårt medlemskap och de många möjligheterna har vi samlat här. Om du vill bli medlem så kan du ansöka här. Så snart du betalat din medlemsandel och medlemsavgift kan du använda alla våra fina medlemsförmåner och godkännas som medlem i HSB bostadsrättsföreningar.

Måste jag vara medlem i HSB MälarDalarna som ägare av en HSB-bostadsrätt?

Samtliga ägare av en bostadsrättslägenhet i en bostadsrättsförening som är medlem i HSB MälarDalarna, måste enligt stadgarna vara medlemmar i HSB MälarDalarna. Det gäller alltså alla bostadsrättsföreningar med HSB brf… .som namn
Undantagna för den regeln är de privata föreningar vi förvaltar.

Kan jag flytta mitt medlemskap mellan regionala HSB-föreningar?

Om du är medlem i en annan regional HSB-förening kan du flytta över ditt medlemskap och bosparande till exempelvis HSB MälarDalarna. Kontakta din nuvarande HSB-förening så hjälper de till med överlåtelsen.

Avsluta medlemskap

Om du inte längre vill vara medlem i HSB MälarDalarna behöver du meddela oss detta skriftligen. Tänk på att om du är bosparare och avslutar ditt medlemskap förlorar du samtliga bosparpoäng som kan ge dig förtur till HSBs nyproducerade bostäder och hyresrätter.
Vissa bostadsrättsföreningar kräver också medlemskap i HSB MälarDalarna för bostadsrättsinnehavarna. Vilka regler som gäller i den bostadsrättsförening du bor i framgår av föreningens stadgar.
Medlemskapet avslutas inte automatiskt vid försäljning av lägenhet.

Eventuell återbetalning av medlemsandel

Som medlem i HSB MälarDalarna har du betalat en andel vilken återbetalas vid utträde. Eventuella skulder i form av obetalda medlemsavgifter dras från andelen innan utbetalning. Tänk på att anmäla ditt konto när du meddelar HSB MälarDalarna om att du önskar avsluta ditt medlemskap.
Avslut av medlemskap kan meddelas till vår Kund- och Medlemsservice via e-post.

Nya lån och omläggning av lån

I samband med nya lån eller omläggning av befintliga lån så kommer din bank att be om ett utdrag ur lägenhetsförteckningen, även kallad mäklarbild. Via knappen "Logga in" uppe till höger i den gula listen kommer du till "Mitt HSB". Där kan du se lägenhetsförteckningen för just din lägenhet.
I samband med registrering av nya lån eller omläggning av befintliga lån kan din bostadsrättsförening komma att ta ut pantsättningsavgift för varje registrerat lån. Se mer info om denna avgift under rubriken ”Avgift och hyra”.

Meddelande om pantsättning skickas till nedanstående adress för registrering i föreningens lägenhetsförteckning:
HSB MälarDalarna
Box 307
721 07 Västerås

Överlåtelse av bostad

De flesta överlåtelserna sker genom fastighetsmäklare och då brukar mäklaren guida säljare och köpare genom processen och ta hand om det praktiska. Överlåter ni bostadsrätten privat finns det avtalsmallar att tillgå på internet eller köpa färdiga i bokhandeln, vid komplicerade förhållanden rekommenderar vi att parterna rådgör med HSBs jurist.

Vid en privat försäljning, gåva, bodelning eller arv behöver vi som förvaltare få kopior av handlingarna snarast möjligt, så att vi kan registrera ägarbyte och hålla föreningens lägenhetsförteckning uppdaterat.
Avtal skickas till HSB MälarDalarnas Kund- och Medlemsservice för handläggning, vid försäljning innan tillträdet sker.

Handlingarna skickas till:
Kund- och Medlemsservice
alternativt i papperform till

HSB MälarDalarna, Överlåtelser, Box 307, 721 07 Västerås.

Vid försäljningar och gåvor kommer du att få betala en överlåtelseavgift.
Det är dock kostnadsfritt att registrera om ägarförhållandena vid arv och bodelning. Viktigt att tänka på är att vid arv måste en kopia av den kompletta registrerade bouppteckningen och samt eventuellt testamente/äktenskapförord eller liknande och arvskifte skickas in.
När vi tagit emot någon av tidigare nämnda handlingar skickar vi dem elektroniskt till bostadsrättsföreningen för godkännande av de nya medlemmarna. OBS! Gäller det en HSB-bostadsrättslägenhet måste de nya bostadsrättshavarna vara medlemmar i HSB MälarDalarna för att bostadsrättsföreningen ska kunna godkänna den nya bostadsrättsinnehavaren.

Hur går det till att sälja en bostadsrätt som ägs av ett dödsbo?

Först när Skatteverket har registrerat bouppteckningen kan dödsboet sälja bostadsrätten, innan dess kan blir inte ett köpeavtal giltigt. Det är då dödsboet som är säljare och samtliga dödsbodelägare som skriver under för dödsboets räkning.

Vad är mitt lägenhetsnummer?

Bostadsrättföreningens nummer ska anges i avtal, bouppteckningar osv. (Bostadsrättsföreningens nummer hittar du på avier eller avtal och börjar på 07-).
Det fyrsiffriga numret är ett lantmäterinummer som används i folkbokföringsadresser.

Sidoavtal

Det kan finnas ett sidoavtal med bostadsrättföreningen ang. inglasning balkong, markis, uteplats eller liknande. Dessa åtgärder har inte bekostats av bostadsrättsföreningen, utan av den boende och därför har ett sidoavtal upprättats. Vid en eventuell överlåtelse i framtiden måste sidoavtalet transporteras till förvärvaren, annars kan bostadsrättsföreningen låta återställa åtgärderna på överlåtarens bekostnad.

Obetalda skulder till föreningen?

Säljaren måste betala sina skulder innan avflyttning. Styrelsen brukar ibland försäkra sig om att obetalda avgifter kommer att betalas in innan de godkänner köparens medlemskapsansökan.
Har säljarna inte redan löst skulderna innan tillträdet så är vi tacksamma om ni reglerar det i likvidavräkningen och kan då använda det bankgironummer och OCR som finns under säljarens flik i uppdraget.

P-platser, garage och lokaler

Önskar du hyra p-plats, garage eller lokal ska du i första hand vända dig till din bostadsrättsförening. De kan ge dig information om vem du ska kontakta.
Den bostadrätthavare som önskar att avsluta sina underavtal tidigare än vid frånträdesdagen eller behålla dem måste kontakta sin bostadsrättsförening.
VIKTIGT! Flyttar man inom samma bostadsrättsförening vill vi att ni meddelar oss snarast då avtalen sägs upp automatiskt vid frånträde/tillträde.

Köparen är inte godkänd till vår planerade tillträdesdag, vad gör vi nu?!

Ni måste tyvärr avvakta med tillträdet tills köparna är godkända av bostadsrättsföreningen.
Dagen de godkänns blir automatiskt den nya tillträdesdagen.

Namn på dörren

Byte av namn på dörren sker vanligen samma vecka som köparen flyttar in. Men det kan vara bra att sätta upp en egen, tillfällig lapp på dörren om det inte redan har bytts för det kan ibland dröja.
Vilka som har i uppdrag att utföra namnbyten beror på vilka avtal din bostadsrättsförening har.