Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Med anledning av rådande pandemi

HSB MälarDalarna följer myndigheternas rekommendationer för att begränsa och förhindra smittspridning av coronaviruset. Följande gäller för HSB MälarDalarna men kan komma att omprövas om läget förändras.

Verksamheten bedrivs som vanligt med vissa begränsningar och försiktighetsåtgärder. Det är viktigt att vi upprätthåller en trygg situation både för dig som kund/medlem och för våra medarbetare samtidigt som vi fortsätter leverera i enlighet med de avtal vi tecknat. Därför har vi vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder:

 • Våra medarbetare följer myndigheternas råd och är helt symtomfria vid eventuella möten med kunder och medlemmar.
 • Vi uppmanar de medarbetare som kan arbeta hemifrån att i största möjliga mån göra det. I de fall där du som kund får besök av, eller träffar, en medarbetare från HSB MälarDalarna kan du känna dig trygg att vi följer alla säkerhetsrutiner.
 • Vi är extra noggranna med handhygienen och renhållning av ytor. 
 • Vi har stängt våra kontor för besök, men verksamheten bedrivs ändå. Om du har behov att besöka något av våra kontor behöver du först kontakta oss via mejl eller telefon för att boka tid.

Möten

Vi ställer inte in utan vi ställer om och erbjuder just nu kundmöten enskilt eller i mindre grupper. Vi erbjuder även möjlighet till digitala möten genom till exempel Microsoft Teams eller via telefon. Även våra HSB-ledamöter ska undvika att delta fysiskt på möten som arrangeras av bostadsrättsföreningar. Däremot kommer även dessa delta digitalt eller via telefon.

Teknisk förvaltning

För er som har felanmälan via oss:
Inom Teknisk förvaltning har beslut tagits att nu utföra reparationer hos kund, om förutsättningarna tillåter det, då efterfrågan är stor och ärenden ökar.
Vår personal har tillgång till skyddsutrustning och vidtar försiktighetsåtgärder enligt nedan:

 • Inför besöket frågar vår personal som utför arbetet den boende om den eller någon annan i hushållet har coronarelaterade symtom. Har de boende symtom utför vi ingen reparation i bostaden.
 • Vi ber den boende att lämna bostaden/rummet under arbetets gång.
 • Vi använder engångshandskar.
 • Vi använder munskydd.
 • Vi använder handsprit på händerna innan och efter besök i lägenhet.
 • Om boende inte respekterar dessa restriktioner kan vi avbryta arbetet.

Kom ihåg att om du behöver göra en akut felanmälan, meddela oss om du känner dig sjuk. Gör din akuta felanmälan precis som vanligt via telefon 010-303 27 00, knappval 2 eller i Mitt HSB så hör vi av oss.

Driftsarbeten utförs som vanligt
Vi utför driftsarbeten gällande exempelvis undercentraler, där ingen personkontakt sker, som vanligt.


För allmänna frågor, vänligen kontakta våra kolleger i Kundmottagningen på
07info@hsb.se eller telefon 010-303 27 00.

Med tanke på rådande situation är det viktigt för oss att du som kund/medlem känner dig trygg och att vi kan hitta en lösning som fungerar bra för dig.