På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Bankflytten

**Vänligen observera att ni som är nya bosparare inte behöver flytta, utan automatiskt får rätt bank vid start av ert nya konto.**

**Please observe that new account-holders don't need to change bank, you get the correct bank when you start your account automatically.**

Viktiga saker att tänka på under HSB Bospars bankflytt

Just nu pågår arbetet med att flytta över HSB Malmös bosparare från Swedbank till Danske Bank. Du kommer att få instruktioner till din registrerade e-post, eller hem till brevlådan. Klicka för att läsa mer >
 • Guiden för bytet av bank har översatts till flera olika språk. Se om du kan hitta guiden på ditt språk, innan du kontaktar kundsupport. 

  Till guiden

 • När du följt instruktionerna du fått i din mejl kommer det ta ett antal veckor. När du fått en bekräftelse från Swedbank att ditt konto avslutats är flytten klar. 
 • Under själva flytten kommer du inte att kunna se dina pengar på ditt Danske Bank-konto. Detta beror på att du kan få tillgång till det nya kontot innan ditt Swedbank-konto avslutats, och flytten därmed inte är färdig. 
 • Under flytten kommer dina poäng att frysas, men så fort flytten är helt avslutad kommer poängen att uppdateras hos Danske Bank. Hör av dig till oss om det mot förmodan inte skulle stämma så hjälper vi dig med detta. Tyvärr är det i dagsläget inte möjligt att se sina poäng hos Danske Bank, och vi jobbar på att lösa detta. 
 • Vill du ha en stående överföring, från din privatbank till ditt bosparkonto, måste du sätta upp detta på nytt. Kontakta din bank för att få veta hur du ska göra. 
 • Om du har stående överföring från ditt privatkonto till ditt bosparkonto i Swedbank, kom ihåg att kontakta din privatbank för att avsluta den stående överföringen. 

Important information regarding change of bank

HSB are currently transferring our “Bospar”-accounts from Swedbank to Danske Bank. Instructions about what you need to do will be sent either to your registered e-mail, or through the post. Click here to read more >
 • The guide you receive have been translated to several languages. Before you contact customer services, check here if the guide is available in your language. 

  To the guide

 • When you have followed the instructions, you will have to wait several weeks. When you get confirmation from Swedbank that your account has been cancelled, the move is complete, 
 • During the transfer of the accountsyou will not be able to see your money in your new Danske Bank-accountThis is because you may receive control of your new accountbefore the old one is cancelled. 
 • During the transfer your points will be frozen, but when the transfer is complete, they will be updated. Currently, it’s not possible to see your points at Danske Banks site, but we are working on a solution for this. If there are any problems with this after your transfer is complete, contact us. 
 • If you want to have a recurring transfer from a private bank account to your Bospar-account, you must set this up again. Contact the bank where you have your private account for instructions. 

 

 • If you already have a recurring transaction from a private account set up todayyou must cancel this before you set up a new one. Contact your private bank for help.