Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Bospar – frågor och svar

Här har vi samlat några av de vanligare frågorna och svaren om HSBs bosparande.

HSBs bosparande har flyttat till Danske Bank

Har du ännu inte flyttat ditt bosparande? Då är du välkommen att kontakta HSB i din region så hjälper vi dig. Välkommen att flytta med oss för att få tillgång till fler fonder, bättre ränta på ditt bosparkonto och för att behålla dina bosparpoäng som kan ge förtur till HSBs bostäder.

Börja bospara åt dig själv eller ditt barn:

Hur börjar jag bospara?

Så här kommer du igång med ditt bosparande. Tänk på att du behöver använda dator för att börja bospara.

 1. Bli medlem i en regional HSB-förening (om du inte redan är det).
  Bli medlem i HSB

 2. Registrera dig som kund i Danske Bank och öppna ett HSB Bosparkonto. Välj sedan den sparform som passar dig. Du kan välja mellan tre sparformer: HSB Bosparkonto, HSB Fasträntekonto och HSB Depå, ett fondsparande med 10-12 olika fonder.
  Öppna ditt bosparande hos Danske Bank

 3. Lägg upp en stående överföring eller sätt in ett engångsbelopp. När du sätter in pengar i ditt bosparande börjar du också samla bosparpoäng.

Hur börjar jag bospara åt mitt barn eller barnbarn?

Vårdnadshavare, mor- och farföräldrar eller annan kan påbörja ett öppnande av bospar åt minderårig. Tänk på att du behöver använda dator. Så här går du tillväga:

 1. Först måste barnet bli medlem i HSB, i sitt namn.
  Här anmäler du medlemskapet

 2. Därefter går du till HSBs sidor på danskebank.se och väljer "Börja bospara" och därefter ”Visa ansökan för barn”. Du fyller i uppgifter om både barnet och dess vårdnadshavare samt laddar upp en kopia på legitimation för samtliga vårdnadshavare. Ansökan skickas digitalt till Danske Bank.

 3. Så snart en komplett ansökan kommit in till Danske Bank kan kontoöppning påbörjas. Ett avtal skickas hem till barnets mantalsskrivningsadress, antingen via post eller digitalt.

 4. Samtliga vårdnadshavare måste godkänna kontoöppningen genom att signera avtalet och skicka tillbaka det till Danske Bank i bifogat svarskuvert. Digital singering sker med BankID.

 5. Lägg upp en stående överföring eller sätt in ett engångsbelopp till barnets HSB Bosparkonto, för att börja samla bosparpoäng.

Vad kostar det att bospara i HSB?

Den kostnad du betalar för bosparandet är den årliga avgiften för medlemskapet i HSB. Årsavgiften är 300 kronor per familj. Om du väljer fondsparande som sparform tillkommer en sedvanlig förvaltningsavgift.

Observera att du betalar en andel i kooperationen på 500 kronor per person (även minderåriga) i samband med att du blir medlem i HSB för att börja bospara. Andelen får du tillbaka om du någon gång väljer att lämna HSB.

Vissa banker tar ut en avgift för överföringar till en annan bank. Kolla därför med din bank om vad som gäller för överföringar till ditt bosparkonto.

Jag vill öppna ett bosparkonto hos Danske Bank via deras webbformulär, men det funkar inte. Vad ska jag göra?

Om du använder Internet Explorer eller Microsoft Edge, kontrollera om det finns några Windows-uppdateringar tillgängliga.

Annars är det bra att prova webbläsare Crome eller Firefox. De brukar vara bra på att uppdatera sig själva i bakgrunden när man kör dem. 

Om det fortfarande inte fungerar, kontakta Danske Bank; tfn 0752-48 10 20 

Hur kan jag hålla koll på mitt bosparande?

Genom att logga in med BankID på danskebank.se får du tillgång till dagsaktuell information om dina pengar.

För att se dina bosparpoäng loggar du in med BankID på hsb.se. Du hittar inloggningen i den horisontella huvudmenyn, där det står "Logga in".

Hur kan jag hålla koll på mitt barns bosparande?

Du kan se ditt barns bosparande växa genom att logga in med med BankID på danskebank.se. Här får du tillgång till dagsaktuell information om ditt barns pengar.

För att få information om ditt barns bosparpoäng kontaktar du HSB. I dagsläget finns inget inloggat läge för omyndig. När barnet själv har ett BankID kan hen se sina bosparpoäng genom att logga in på HSB.se.

Här hittar du kontaktuppgifter till HSB i din region

Våra sparformer:

Vilka sparformer kan jag välja mellan?

I samarbete med Danske Bank erbjuder HSB tre sparformer för vårt bosparande: HSB Bosparkonto, HSB Fasträntekonto och HSB Depå där du kan spara i 13 olika fonder med varierande risk- och avkastningsmöjligheter. Läs mer om sparformerna.

Kan jag få rådgivning om vilka sparformer som passar mig?

På HSBs sidor på danskebank.se kan du via exempel få en guidning kring vilka fondtyper som passar dig. Med hjälp av så kallade personas kan du få vägledning i ditt val av sparform. 

Hur fungerar HSB Bosparkonto?

Vårt HSB Bosparkonto är grundkontot i HSBs bosparande. Alla bosparare behöver öppna ett HSB Bosparkonto när man startar sitt bosparande.

 • Fungerar som ett vanligt bankkonto.
 • Dagsaktuell ränta är 0,4 %. Från och med 2 januari 2020 får nya bosparare ta del av en kampanjränta på 0,65%. Kampanjräntan gäller till och med 1 april 2021.
 • Omfattas av den statliga insättningsgarantin.
 • Fria uttag och insättningar.

Bosparkontot ligger kvar så länge du bosparar. Det är hit ränta och avkastning betalas in och det är hit pengarna tar vägen när till exempel ett fasträntekonto förfaller.

Observera att uttag automatiskt dras från ditt överskottssparande. Om du inte har något överskottssparande förlorar du en bosparpoäng för varje påbörjad hundralapp som du tar ut.

Hur lång är bindningstiden för HSB Fasträntekonto?

Idag erbjuds en treårig bindningstid. Om du vill ta ut pengarna före bindningstidens slutdatum tas olika avgifter ut beroende på hur lång löptid som kvarstår. Mer information om förtidsinlösen hittar du här.
Givetvis kan du söka bostad oavsett vilken eller vilka sparformer du valt för ditt bosparande, såväl bundet sparande, fondsparande eller vanligt kontosparande. 

Vilket sparbelopp är minimum för HSBs fasträntekonto?

5000 kr.

Kan jag spara i ett ISK-konto?

Inte i dagsläget. Vi vill göra det möjligt att spara i ett investeringssparkonto (ISK) men det krävs en del teknisk utveckling innan vi är där. Vår ambition är att kunna erbjuda ett sparande i ISK höst/vinter 2021.

Hur tänker HSB kring antalet och vilka fonder som erbjuds inom bosparandet?

HSB har gjort bedömningen att innehållet i det nya bosparandet tillgodoser de flestas preferenser avseende risk, avkastning och olika förvaltningsstrategier samt avgifter. Erbjudandet har under 2020 breddats från två till tretton fonder. Ser vi att bospararna efterfrågar andra typer av fonder finns möjligheten att lägga till fler fonder i framtiden. 

Bospararnas åsikter fångas in genom årlig bosparundersökning.

Vilken ränta har HSB Fasträntekonto?

HSB Fasträntekonto har idag en treårig löptid. Räntan ändras löpande. Se aktuell ränta här. Som bosparare i HSB får du Danske Banks aktuella treåriga ränta plus 0,05 procentenheter.

 

Bospara i fonder:

Vilka fonder kan jag välja mellan?

Du kan bospara i 13 olika fonder med olika riskprofil och inriktning. Samtliga fonder tar hänsyn till hållbarhet i sina investeringsprocesser. Två av fonderna har ett mer utpräglat hållbarhetsfokus där man investerar i företag som arbetar för minskad klimatpåverkan och vattenfrågor. 

Läs mer om sparformerna och fonderna i HSBs bosparande.

Vilka avgifter tas ut för att spara i fonder?

När du sparar i fonder betalar du en årlig avgift och i vissa fall tillkommer även en transaktionskostnad. Dessa avgifter anges i procent och tas dagligen ut ur fonden och är således redan borträknade när du ser ditt marknadsvärde. I den årliga avgiften ingår förvaltningskostnaden och förmedlingsprovisionen som också de anges i procent. Du betalar inte några insättnings- eller uttagsavgifter för att köpa eller sälja fonder.

På vilket sätt är fonderna hållbara?

För HSB är hållbarhetsfrågor mycket viktigt. Därför har fondernas hållbarhetsarbete genomlysts. Samtliga fondförvaltare för de aktiva fonderna integrerar hållbarhetsaspekter i deras investeringsprocesser medan förvaltarna för indexfonderna är förhindrade att investera i vissa ej hållbara investeringar.

Här kan du läsa mer om hur Danske Banks arbetar med hållbara investeringar.

Morningstars hållbarhetsbetyg avseende ESG (Environment, Social, Governance) och koldioxidrisk har också ingått i vår bedömning av fonderna. HSBs förhoppning är att bidra till ytterligare hållbarhetsfokus i fondernas förvaltning genom löpande uppföljning av fondernas hållbarhetsarbete.

Hur gör jag för att börja fondspara?

Först måste du ha ett HSB Bosparkonto. Därefter kan du öppna en så kallad HSB Depå för fondsparande.

1. Börja med att logga in med BankID hos Danske Bank.
2. Klicka på ”Beställ en HSB Depå för fondsparande” på startsidan i Hembanken.
3. Du kan också gå in till ”Placera” i menyn välja ”HSB Depå”.
4. Klicka därefter på ”Beställ”, godkänn villkoren och signera med BankID.
5. Nu kan du börja handla de fonder som ingår i HSBs bosparande.

Vid ytterligare frågor kan du kontakta Danske Banks VIP-nummer för HSBs bosparare på telefon 0752 – 48 10 20.

Hur beskattas fonderna?

Eventuell vinst som genereras vid försäljning beskattas året efter i din deklaration. Du kommer även att schablonbeskattas för dina ägda fondandelar. Mer information hittar du på Skatteverkets webbplats.

Hur byter jag fonder?

Det gör du i Hembanken hos Danske Bank. Klicka här för att logga in.

Vilket minimibelopp gäller för respektive fond?

Det minsta sparbeloppet i fonderna är 100 sek

Kan jag plocka ut vinst från mina fonder utan att förlora några bosparpoäng?

Dina bosparpoäng baseras på dina fonders anskaffningsvärde, det vill säga det du köpt dina fondandelar för. Bosparpoängen påverkas därför inte av börsens svängningar och ifall värdet på dina fondandelar går upp eller ner.
 
Men för att kunna tillgodogöra dig en eventuell vinst behöver du sälja av hela fondinnehavet i just den fonden. Tar du bara ut en del av ditt innehav räknas den summan av från anskaffningsvärdet och risken är stor att du då förlorar bosparpoäng.

Överlåta bosparandet

Hur gör jag för att överlåta mitt bosparande?

Ett bosparande (kapital och bosparpoäng) kan överlåtas till närstående. Se HSBs bosparregler för mer information.
1. Överlåtare och mottagare fyller i överlåtelseblankett. 
2. Mottagaren eller mottagarna för överlåtelsen öppnar medlemskap i HSB och HSB Bosparkonton i Danske Bank.
3. Intyg som stärker släktskapet krävs (från Skatteverket eller dylikt)
4. Överlåtaren besöker HSB-förening för legitimationskontroll i samband med att överlåtelsehandlingarna lämnas in.

Från det att legitimationskontroll genomförts och handlingarna är kompletta så kan överlåtelseprocessen ta upp till fyra veckor.

OBS! En överlåtelse måste vara helt genomförd och registrerad innan  lägenhet kan sökas i mottagarens namn. 
  
Minderårigs bosparande kan inte överlåtas utan överförmyndares tillstånd.

Om mottagande part eller parter redan har bosparande måste det framgå på blanketten att deras bosparpoäng ska nollställas. Om befintliga poäng ska överlåtas till någon annan inom familjen ska detta redan vara klart eller ske i samband med överlåtelsen, till exempel genom att växelvis överlåtelse lämnas in samtidigt.

Här hittar du blanketten för överlåtelse. På baksidan av blanketten finns mer utförlig beskrivning hur du ska gå tillväga. 

För att kunna överlåta fonder måste mottagare och överlåtare ha HSB Bosparkonto och HSB Fonddepå i Danske Bank. En HSB Fonddepå kan endast överlåtas i sin helhet.

Vid frågor, välkommen att kontakta HSB i din region.

 

Hur mycket kan jag överlåta?

Om du vill överlåta ditt bosparande till flera i familjen väljer du själv hur många procent av pengar och poäng som går till respektive mottagare. Det går dock inte att slå ihop bosparpoäng.

Till vem kan jag överlåta mitt sparande?

Du kan överlåta ditt bosparande till make, maka, sambo, registrerad partner, förälder, barn, syskon, barnbarn, makes/makas/sambos/registrerad partners barn samt göra en överlåtelse genom bodelning, arv eller testamente.
Ett bosparande kan inte överlåtas från omyndigt barn.

Se HSBs bosparregler (PDF) för mer information.

Kan jag överlåta mitt bosparande till någon annan?

Ja det kan du genom att överlåta bosparandet till någon eller några inom familjen.

Se HSBs bosparregler (PDF) för mer information.

Överföringar, uttag och insättningar:

Var hittar jag mitt kontonummer?

För dig som blivit bosparare efter 1/1-2020
Kontonummer hittar du på årsbeskedet som skickas från Danske Bank i januari varje år. Du hittar även kontonumret om du loggar in med BankID i Hembanken i Danske Bank.

För dig som började bospara innan 2020
Kontonummer hittar du på årsbeskedet som skickas från Swedbank i januari. Du hittar även kontonumret om du loggar in med BankID till Swedbanks inloggade läge för bosparare.

 

Hur gör jag för att lägga upp en stående överföring till mitt bosparande?

Logga in i din internetbank. Där väljer du att lägga upp en stående överföring. Hur du gör är olika från bank till bank, men vanligtvis ligger tjänsten under ”betala och överföra” eller dylikt. Är du ansluten till en telefonbank med personlig service kan du även ringa dit och be dem lägga upp en överföring till ditt HSB Bosparkonto. Har du ingen telefon- eller internetbank ska du kontakta din bank, så hjälper de dig att ordna en överföring. OBS. För samtliga alternativ måste du veta kontonumret på det HSB Bosparkonto som du vill göra överföringen till.

Måste jag spara varje månad för att samla bosparpoäng, eller går det bra att sätta in pengar vid enstaka tillfällen?

Du kan spara och samla bosparpoäng månadsvis eller genom att sätta in en engångssumma. Du kan som mest få 60 bosparpoäng per år vilket motsvarar 6000 kr i sparande. Tänk på att du inte kan få bosparpoäng retroaktivt. Från den månad du gör insättningen får du bosparpoäng.

Hur gör jag ett uttag från mitt HSB Bosparkonto?

Bosparkonto i Danske Bank:
Det gör du genom att logga in i Hembanken på danskebank.se. (Gäller nya bosparare fr.o.m. 1/1-2020)
Bosparkonto i Swedbank:
Du kan göra en överföring till ett annat konto genom Swedbanks internetbank, under förutsättning att du har den tjänsten. I annat fall ska du besöka ett Swedbankkontor.

OBS. Tar du ut pengar som du har fått bosparpoäng för så förlorar du en poäng per påbörjad 100 kronor. Ett eventuellt överskottssparande kan du ta ut utan att förlora bosparpoäng.

Kan jag lägga upp en stående överföring till mitt HSB Fasträntekonto?

Nej, det kan du tyvärr inte. Ett HSB Fasträntekonto är ett bundet, treårigt sparande. Du kan inte "fylla på" med mer pengar under bindningstidens gång.

Förtur och poäng:

Kan jag sluta spara och behålla mina bosparpoäng?

Så länge du har kvar ditt poänggrundande belopp i någon/några av sparformerna så har du kvar dina bosparpoäng.

Hur söker jag bostad med förtur?

Under ”Sök boende” på hsb.se kan du anmäla intresse för våra lägenheter – både hyresrätter och nyproducerade bostadsrätter. Huvudregeln är att den som söker bostad och har flest bosparpoäng får välja först. Så enkelt är det.

Vad händer med poängen när jag får en lägenhet?

Om du får en hyresrätt eller köper en lägenhet med hjälp av dina bosparpoäng så nollställs poängen för den förturen du använt. Det sker i samband med att ett bindande avtal tecknas. Så länge pengarna finns kvar på kontot har du kvar din andra förtur. Här förklarar vi det vi kallar ”dubbla förturer”

Du använder dina bosparpoäng för att få förtur till en hyresrätt:
Om du sparar till en kontantinsats med sikte att köpa en bostadsrätt kan du under tiden använda dina bosparpoäng till att få förtur till en hyresrätt. Bosparpoängen nollställs för den ena förturen när det juridiskt bindande avtalet för hyresrätten tecknas. Om du då väljer att behålla ditt sparande så har du kvar dina bosparpoäng till att få förtur till en nybyggd bostad hos HSB.

Du använder dina bosparpoäng för att få förtur till en nybyggd bostadsrätt:
I samband med att du köper en nybyggd bostadsrätt med hjälp av dina bosparpoäng nollställs dina bosparpoäng för den förturen. Tar du ut dina sparade pengar i samband med köpet så nollställs även din andra förtur. Det är under förutsättning att det poänggrundande beloppet finns kvar på kontot som du har kvar möjligheten till framtida hyreskontrakt i HSB, med hjälp av dina bosparpoäng.

När kan jag se att jag har fått nya bosparpoäng?

Nya bosparpoäng räknas upp den sista i varje månad, då systemet känner av om det finns pengar motsvarande nya poäng i någon av de godkända sparformerna. Du kan se dina nya poäng några dagar senare genom att logga in på hsb.se. Du hittar inloggningen i den horisontella menyn där det står ”Logga in”.

Slås sparande på bosparkonto, fasträntekonto och fonder ihop vid poängberäkningen?

Ja, det sker automatiskt. Systemet känner av insättningar till alla poänggrundande sparformer vid varje poängberäkning i samband med månadsskifte.

Räknas nettoräntan som ett sparande som ger bosparpoäng?

Ja, det räknas som ett överskott och det kan ge dig poäng kommande månader.

Hur samlar jag bosparpoäng vid enstaka insättningar?

Om du sätter in ett engångsbelopp till exempel i samband med födelsedagar eller andra högtider får du ett överskott som genererar nya bosparpoäng under kommande månader. Från den månad du gör insättningen får du bosparpoäng. Exempelvis innebär det att du under sex månader, i samband med månadsskiftet, får full bosparpoäng om du gör en insättning på 3000 kr.

Hur samlar jag bosparpoäng?

 • För varje sparad 100 kr får du 1 bosparpoäng.
 • Du kan maximalt få 5 poäng per månad, motsvarande 500 kr. Som mest kan du alltså få 60 bosparpoäng per år vilket motsvarar 6000 kr i sparande.
 • Du väljer naturligtvis om du vill spara mer eller mindre.

Hur får jag förtur till bostäder?

När du börjar bospara och sätter in pengar börjar du också samla bosparpoäng. Med dina bosparpoäng kan du få förtur till HSBs hyresrätter och nyproducerade bostadsrätter runt om i Sverige.

Under ”Sök boende” på hsb.se kan du anmäla intresse för våra lägenheter. Huvudregeln är att den som söker bostad och har flest bosparpoäng får välja först. Så enkelt är det.

Övriga frågor:

Hur många bosparar i HSB idag?

HSB har idag totalt 140 000 bosparare med en total volym på ca 3,9 miljarder kronor.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera en enskild individ, till exempel ditt namn och adress, medlemsnummer och bospargrundande uppgifter. HSB värnar om din integritet och hanterar alltid dina personuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagar och regler. Vi använder endast dina personuppgifter när vi bedömer det nödvändigt och genomför regelbunden gallring bland personuppgifterna och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

Vill du få mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med HSBs bosparande? Här kan du läsa mer om HSB Finansstöds personuppgiftspolicy från och med 1 januari 2020.

I personuppgiftspolicyn kan du även ta del av hur du kan utöva dina rättigheter, till exempel hur du kan få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig eller om du behöver ändra dina personuppgifter.

 

Jag vill avsluta mitt bosparande. Hur gör jag då?

Du kan när du själv vill avsluta ditt bosparande. 

Du lämnar en begäran om kontoavslut till din ordinarie bank. Oftast är det en blankett du ska fylla i och då ombesörjer din ordinarie bank att angivet konto avslutas och att pengarna överförs till ditt konto hos dem.

I samband med uttag av bosparkapitalet och avslut av HSB Bosparkonto så nollställs dina bosparpoäng.

Du är fortfarande medlem i HSB och kan ta del av alla HSBs medlemsförmåner, även om du avslutar ditt bosparande. Vill du avsluta ditt medlemskap begär du medlemsutträde via din regionala HSB-förening. 

Coronavirusets påverkan på ekonomin:

Jag bosparar i fonder – vad ska jag göra om börsen faller?

Det beror på dina övriga ekonomiska förutsättningar samt om du har ett långsiktigt eller kortsiktigt sparande. För rådgivning om dina investeringar hänvisar vi dig till din ordinarie bank som kan ge rekommendationer baserade på hela din ekonomiska situation. Du kan också läsa mer om Coronavirusets påverkan på ekonomin på våra banksamarbetspartners webbplatser.

Danske Bank – Coronavirusets påverkan på ekonomin

Swedbank – Så påverkas du som bankkund av Coronaviruset

Förlorar jag bosparpoäng om mina fonder går ner?

Nej, du behåller din bosparpoäng, även om du säljer dina fonder med förlust. Detta gäller så länge du har kvar ditt poänggrundande kapital på ditt HSB Bosparkonto.

HSBs Bosparande byter bank från Swedbank till Danske Bank – hur påverkas det av Coronaviruset?

Flytten av HSBs bosparare från Swedbank till Danske Bank planeras att ske enligt plan, med beräknad start i april och avslut i oktober 2020. Du som bosparare blir kontaktad av HSB när det är dags för dig att påbörja flyttprocessen. Om du vill ändra dina fondplaceringar före dess ska du som bosparare göra det hos Swedbank.


Här loggar du in till HSBs bosparsidor i Swedbanks internetbank