ABDS-området

ABDS förvaltning servar brf Artisten, brf Berguven, brf Duvhöken och brf Söderkulla. Förvaltningen är belägen mellan föreningarna och har deras vackra grönytor och gångbanor som närmsta granne.

ABDS:s fastighetskontor ger medlemmar i föreningarna möjlighet till närservice över servicedisk, reception, mail eller telefon. ABDS:s styrelse ansvarar för den dagliga verksamheten och samverkar i stort och smått för att gagna medlemmarna genom gemensamma projekt och inköp.